Najnowsze informacje

Podatki bez podwyżek

Na poziomie ubiegłorocznych stawek zostały utrzymane kwoty podatku od nieruchomości, środków transportowych i wysokość opłat od psów. Radni w tej sprawie głosowali jednogłośnie.
Podejmując decyzję w kwestii podatków zarząd miasta i radni kierowali się tym, że coraz bardziej odczuwalny jest kryzys, coraz więcej rodzin boryka się z problemami ekonomicznymi. W tej sytuacji jak najbardziej zasadne jest pozostawienie opłat na poziomie ubiegłorocznym. Te same powody zdecydowały o niewielkiej bo tylko 2,5-procentowej podwyżce podatków w ubiegłym roku. W tym roku radni zdecydowali, że podwyżek nie będzie wcale. To oznacza, że właściciele gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej zapłacą podatek w wysokości 0,73 zł za metr kwadratowy powierzchni. Stawki podatków od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej przez organizacje pożytku publicznego, wynoszą 0,17 zł za metr kwadratowy. Radni zdecydowali, że w nowym roku za metr kwadratowy budynków mieszkalnych trzeba będzie zapłacić 0,61 zł. W wypadku budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej stawka ta wynosi za metr kwadratowy 19,28 zł.
Bez zmian, na poziomie 55 zł, pozostaje także wysokość rocznej opłaty od jednego psa. W ubiegłym roku do budżetu miasta z tego tytułu wpłynęła kwota 28 354, 20 zł. Ale nie wszyscy mieszkańcy płacą. Na chwilę obecną zaległości z tego tytułu wynoszą 7617,39 zł. Miasto dłużnikom nie odpuszcza. Wystawiono 16 tytułów na łączną kwotę 2075,00 zł, z czego udało się już ściągnąć 6 na kwotę 585 zł. Dodatkowo miasto dąży do uściślenia ewidencji przez wprowadzenie elektronicznego systemu oznakowania zwierząt. Na to między innymi przeznaczona będzie część wpływów z opłat za posiadanie psów. W bieżącym roku na utrzymanie bezpańskich zwierząt w Sierpcu wydano kwotę ponad 155 tys. zł.    rad

Zobacz kolejny artykuł

Pierwsze miejsce dla Klaudii

Uczennica klasy II b Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego, Klaudia Ciemiecka, została laureatką I …

Sukces ucznia Ekonomika w Ogólnopolskim Konkursie

Bartłomiej Chrzanowski uczeń klasy pierwszej technikum spedycyjnego Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu zajął II …