Nie jesteście sami

Na pikniku integracyjnym w skansenie spotkali się uczestnicy projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. Spotkanie jest częścią przedsięwzięcia odbywającego się pod hasłem „Z Wami dla Was”. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób reprezentujących sierpeckie środowiska osób niepełnosprawnych: dzieci, młodzież, niepełnosprawni artyści, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji zaangażowanych w działalność integracyjną.
Spotkanie w skansenie to integralna część projektu „Z Wami dla Was” przygotowanego przez PCPR z myślą o niepełnosprawnych mieszkańcach powiatu oraz pełnoletnich wychowankach z rodzin zastępczych i placówek wychowawczych. – Jest to nowe przedsięwzięcie w naszym rejonie, które wpisuje się w szerzej budowane założenia polityki integracji społecznej. Dlatego też mam nadzieję, że działania podjęte w ramach tego przedsięwzięcia pozwolą wszystkim uczestnikom na realizację własnych zamierzeń, które w konsekwencji umożliwią spełnienie marzeń i osiągnięcie zamierzonych celów – wyjaśnia założenia projektu kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu Agnieszka Gorczyca. Do współpracy PCPR zaprosiło partnerów lokalnych i praktyków, w tym organizacje pozarządowe, jednocześnie wskazując na znaczenie integracji we wspólnych celach i działaniach.
Druga edycja projektu potwierdziła, że jest ogromne zapotrzebowanie na pomoc oferowaną w takiej formie. Do udziału w szkoleniach i spotkaniach zgłosiła się na pięćdziesiąt przygotowanych miejsc ponad setka chętnych osób z terenu powiatu. Uczestnicy (czterdzieści osób niepełnosprawnych oraz dziesięciu wychowanków z rodzin zastępczych) zdobywają nowe kwalifikacje podczas szkoleń i kursów (do wyboru jest dwadzieścia różnych kursów), korzystają z porad psychologa, podpowiedzi pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego. Dla każdego przygotowana jest indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. – Ale nie tylko zdobywają nowe kwalifikacje. Bo podczas takich spotkań jak piknik w skansenie prezentują swoje talenty i możliwości. Trzeba pamiętać, że często są to osoby, które nie zdają sobie sprawy z tkwiących w nich umiejętności. Projekt ma im ułatwić start na drodze zawodowej. One tego oczekują, a potwierdza to chociażby ogromne zainteresowanie projektem. Kibicujemy zamierzeniom naszych uczestników. Widzimy, że poprzez takie pomysły wiele zmienia się w ich życiu – podsumowuje dotychczasowe działania Agnieszka Gorczyca.
Uczestniczący w spotkaniu wicestarosta sierpecki Jarosław Ocicki podkreślał, że sierpeckie propozycje pozwalają umiejętnie wspierać i promować osoby, którym trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. A Centrum w jak najbardziej pożądany sposób wykorzystuje unijne wsparcie finansowe do realizowania bardzo oczekiwanych przez mieszkańców przedsięwzięć. Projekt „Z Wami dla Was” jest właśnie tego doskonałym potwierdzeniem. Agnieszka Gorczyca ma nadzieję, że jego sprawna realizacja pokaże, iż zainicjowane przedsięwzięcie jest dobrym sposobem działania, a przykład sierpeckiego PCPR może być potem wykorzystywany w innych projektach realizowanych na terenie powiatu w ramach tak zwanych dobrych praktyk.
Już teraz przedsięwzięcie „Z Wami dla Was” wzbudziło zainteresowanie szkół, organizacji pozarządowych, których przedstawiciele byli obecni na pikniku. Wspólnie z uczestnikami projektu bawili się wolontariusze sierpeckiego Liceum Ogólnokształcącego, harcerze z SP w Lelicach, mieszkańcy DPS ze Szczutowa, Domu Dziecka z Kowalewa, szkół podstawowych z terenu powiatu. Kilkugodzinne spotkanie uświetnił występ niepełnosprawnych artystek: Kasi Urbanowicz (tegorocznej absolwentki pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej) i Patrycji Malinowskiej, utalentowanej muzycznie mieszkanki powiatu sierpeckiego.    rad

Zobacz kolejny artykuł

Niedziela Palmowa w skansenie

Setki osób z całego kraju odwiedziło w minioną niedzielę Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Przyjechali, …