Najpiękniejsze szopki betlejemskie do podziwiania w skansenie

Szopki betlejemskie zajmują bardzo ważne miejsce w tradycji, obrzędach i symbolach związanych z przeżywaniem świąt Bożego Narodzenia. Do ich tworzenia zapraszają uczniów ze szkół całego Mazowsza pracownicy sierpeckiego skansenu.
Jak mówi o tradycji szopek bożonarodzeniowych Jarosław Asztemborski z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, wykonywane one były z wielką pieczołowitością już od średniowiecza. – Nieraz bardzo rozbudowane, te niezwykłe dzieła sztuki stanowiły formę opowieści o narodzinach Jezusa i najważniejszych wydarzeniach z nimi związanych. Jeszcze na początku XX wieku po mazowieckich wsiach chodzili kolędnicy z własnoręcznie wykonanymi szopkami. Składali gospodarzom życzenia świąteczne, a ich wizyty były wielce pożądane, miały bowiem zapewnić zdrowie i urodzaj w gospodarstwie na cały następny rok. Prócz Świętej Rodziny w szopkach umieszczano postaci aniołów, Trzech Królów, pastuszków i zwierząt – przedstawia tradycje zawiązane z tworzeniem szopek Jarosław Asztemborski.
Organizowany konkurs plastyczny „Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki” Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu po raz kolejny jest zaproszeniem dla dzieci i młodzież do kontynuowania tej pięknej tradycji.
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 15 lat, uczniów szkół podstawowych, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, domów kultury i osób indywidualnych mieszkających lub uczących się na Mazowszu. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej. Praca nie może być podświetlona, a jej wymiary nie powinny przekroczyć 50x50x50 cm. Należy ją dostarczyć do 30 listopada osobiście, bądź drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64, z dopiskiem „Konkurs Szopka betlejemska”.
Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dostępne na stronie: mwmskansen. pl. Tam też znaleźć można regulamin konkursu i wszelkie dodatkowe informacje.
Zgłoszone szopki zostaną ocenione przez komisję konkursową w jednej z dwóch kategorii wiekowych: 6–10 lat i 11–15 lat. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 7 grudnia Nagrodzone prace podziwiać będzie można na wystawie pokonkursowej do końca lutego.

rad
fot. MWM Sierpc

Zobacz kolejny artykuł

Dla rozśpiewanych uczniów z Zawidza

Trójka uczniów reprezentowała Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu na tegorocznym Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej …