Najpiękniejsze szopki

Ponad 83 prace nadesłali uczestnicy konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, ogłoszonego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Pierwszą nagrodę w kategorii 6 – 10 lat otrzymała Zofia Jagodzińska z I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu. W kategorii 11 – 15 lat I miejsce przyznano Julii Skierskiej ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie.
To już kolejna edycja konkursu, w którym młodzi twórcy mają okazję przygotować szopki betlejemskie. – Wykonywanie szopek betlejemskich należy do najpiękniejszych zwyczajów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Te niezwykłe dzieła w sposób naoczny pokazywały najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w Betlejem 2000 lat temu. Przez wieki przybierały one różne formy, włączano do nich też postaci z życia codziennego, jak Żyd, cyganie, żołnierze czy mieszkańcy wsi. W okresie karnawału ich mniejsze, skrzynkowe formy towarzyszyły odwiedzającym chłopskie domostwa kolędnikom. Gospodarze przyjmowali ich u siebie z radością, wierząc, że w ten sposób zapraszają też szczęście i urodzaj – mówi o tradycji szopek Jarosław Asztemborski z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Konkurs plastyczny, do którego sierpeckie muzeum zaprosiło uczniów szkół podstawowych, stanowił nawiązanie do tej tradycji. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zaprojektować i wykonać przestrzenną pracę ukazującą historię narodzin Jezusa. Do wykonania mogli użyć rozmaitych materiałów, jedyne ograniczenie stanowiła tu ich pomysłowość. To właśnie inwencję twórczą, walory estetyczne i zgodność z regulaminem oceniała komisja konkursowa. Spośród 83 nadesłanych szopek (59 w kategorii 6–10 lat i 24 w kategorii 11–15 lat) jurorzy wyłonili 8, przyznając ich autorom miejsca od 1 do 3 i wyróżnienia. – Zadanie nie było łatwe, bo prace biorące udział w tegorocznej edycji konkursu wykonane zostały z dużą starannością i kreatywnością – podsumowywał tegoroczną edycję konkursu Jarosław Asztemborski.
W kategorii 6–10 lat I miejsce zajęła Zofia Jagodzińska (I Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu), II miejsce Adam Budka (Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym), III miejsce Tomasz Maciejewski (Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu). Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Aleksandra Rutkowska (Zespół Szkół w Lutocinie).
W kategorii 11–15 lat I miejsce otrzymała Julia Skierska (Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie), II miejsce Wiktor Rutkowski, III miejsce Amelia Przybyszewska (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu). W tej grupie uczestników wyróżnienie przyznano Alicji Sulkowskiej (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu).
Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu RTV, turystycznego i sportowego. A potem był czas na zwiedzanie skansenu podczas przejażdżki wozem i muzealnej ekspozycji, gdzie we wnętrzach chałup chłopskich poznawali zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe sprzed 100 lat. Wszystkie zgłoszone do rywalizacji szopki można będzie zobaczyć podczas wystawy pokonkursowej.

rad
fot. MWM Sierpc

Zobacz kolejny artykuł

Piotr Ikier stypendystą premiera

Piotr Ikier, uczeń klasy klasy III a Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego otrzymał stypendium …

Mariusz Turalski starostą

Na inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Sierpeckiego radni wyznaczyli nowy zarząd. W tajnym głosowaniu wybierano także …