Nagrody burmistrza rozdane

Po raz osiemnasty najlepsi uczniowie z sierpeckich szkół odebrali nagrody burmistrza za bardzo dobre wyniki w nauce. Burmistrz Jarosław Perzyński podczas uroczystej gali wręczył także nagrody uczniom mogącym pochwalić się sukcesami sportowymi i artystycznymi.
Spotkania z prymusami odbywają się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki. A nagrody otrzymują uczniowie mający przynajmniej bardzo dobrą ocenę końcową z zachowania i udokumentowane, co najmniej szczebla wojewódzkiego, wybitne osiągnięcie artystyczne lub sportowe, promujące szkołę lub miasto, ewentualnie udokumentowane wybitne osiągnięcie w jakiejś dziedzinie wiedzy lub nauki, potwierdzone w zewnętrznych konkursach lub olimpiadach.
W tym roku nagrody o wartości 850 złotych każda otrzymało dwunastu wyróżniających się uczniów. Podczas gali wręczono także dyplomy i nagrody laureatom VII Konkursu Plastycznego „Pragnę, by za pięć lat w Sierpcu powstał …” oraz IX edycji konkursu „Sierpc w moim obiektywie” odbywającego się w bieżącym roku szkolnym pod hasłem: „Sierpc miastem przedsiębiorczości”. Wręczając nagrody Burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński podkreślił, że miasto podejmuje wszechstronne działania mające wspierać i zachęcać młodzież w zakresie rozwoju zainteresowań.

rad
fot. z archiwum UM Sierpc

Zobacz kolejny artykuł

Zmiany w sierpeckiej policji

11 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę …