Młodzież a narkotyki

W Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się międzyszkolna młodzieżowa debata powiatowa adresowana do uczniów wszystkich szkół z terenu powiatu sierpeckiego. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie.
W pierwszej części debaty uczniowie Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu poprzez spektakl profilaktyczny „Życiorysy pisane narkotykami” wprowadzili w tematykę spotkania związanego ze zjawiskiem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy oraz wspomnieniami osób dotkniętych tym nałogiem.
Po występie rozpoczęła się dyskusja na temat zagrożeń wynikających z zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych i dopalaczy oraz odpowiedzialności karnej związanej z naruszeniem przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zebrani podczas debaty mogli wysłuchać spostrzeżeń przedstawicieli sierpeckiej poradni psychologiczno-pedagogicznej i policji, ratownika medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku oraz dwóch kobiet mających doświadczenia związane z niszczącym działaniem narkotyków we własnej rodzinie.
Po dyskusji odbyła się prezentacja dobrych praktyk w postaci realizowanego przez Gimnazjum Miejskie w Sierpcu projektu „Życie zapisane w gwiazdach” związanego z badaniem kosmosu. – Przeprowadzona debata miała na celu pokazać młodym ludziom, jakie zagrożenie dla życia i zdrowia wywołują środki odurzające i psychoaktywne, jakie są konsekwencje prawne oraz przybliżyć problematykę związaną z uzależnieniami. Podczas debaty uczniowie mieli okazję zaprezentować swoim rówieśnikom ciekawe i alternatywne formy spędzania wolnego czasu – informuje oficer prasowy sierpeckiej policji st. asp. Krzysztof Kosiorek.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Wycinanki, przejażdżki bryczką i gry dziadków

Lato w skansenie Do końca sierpnia w Muzeum Wsi Mazowieckiej organizowane są wyjątkowe warsztaty. W …

III Kasztelański Festiwal Smaków

W Sierpcu potrafią się bawić Nawet nieco kapryśna aura nie była w stanie popsuć świetnej …