Mieszkańcy Sierpca mogą liczyć na pomoc

Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełniania przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi to nie tylko zadanie policji, ale również zagadnienie pozostające w kompetencjach władz samorządowych.
Pod koniec ubiegłego roku z inicjatywą przeprowadzenia wspólnych działań wystąpiła do sierpeckiej komendy Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii działająca przy Urzędzie Miasta Sierpca. Komisja przekazała policjantom broszury zawierające podstawowe informacje z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz alkoholizmowi przeznaczone dla mieszkańców Sierpca, którzy stykają się z takimi problemami. – Broszury będące cennym źródłem wiedzy dla rodzin z problemami alkoholowymi oraz osób doznających przemocy trafiły już do dzielnicowych, którzy w ramach podejmowanych interwencji będą przekazywać osobom pokrzywdzonym powyższe materiały – informuje oficer prasowy sierpeckiej policji st. asp. Krzysztof Kosiorek.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Powstaje pierwszy sierpecki żłobek

Trwają prace remontowe budynku dla pierwszego sierpeckiego żłobka. Docelowo z opieki korzystać tu będzie 24 …