Miasto rozbudowuje oczyszczalnię ścieków

Trwają prace przy rozbudowie i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Na prace miasto pozyskało fundusze unijne w kwocie ponad 10,5 miliona złotych. Główne prace dotyczą modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w zakresie gospodarki osadowej oraz budowy instalacji do wytwarzania i wykorzystania biogazu. Wyprodukowany biogaz spalany będzie w agregacie kogeneracyjnym, w wyniku czego produkowana będzie energia elektryczna i energia cieplna. Projekt zakłada również restrukturyzację systemu sterowania pracą zakładu.

rad

Zobacz kolejny artykuł

Uczcili poległych zawidzan

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości mieszkańcy Zawidza uczcili pamięć tych, którzy za swoją społeczną …

Piotr Ikier stypendystą premiera

Piotr Ikier, uczeń klasy klasy III a Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego otrzymał stypendium …