Medale, dyplomy, wyróżnienia. Tak było u Sucharskiego

Pierwsze egzaminy już za tegorocznymi maturzystami. Maturalny maraton trwa, ale zanim abiturienci zasiedli do pierwszego, dorosłego sprawdzania wiedzy były podziękowania, medale i oczywiście życzenia powodzenia na maturze i potem na egzaminach na studiach.
Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia klasy trzeciej było dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu dniem wyjątkowym. Jak mówiła dyrektor LO Ewa Jancewicz, to czas refleksji, podsumowań. – Gratuluję wszystkim absolwentom dojrzałości. Życzę wiary we własne siły i umiejętności, mądrego wykorzystania wiedzy w dorosłym życiu, wielu sukcesów, odkrywania pasji i realizowania marzeń, radości z życia i oczywiście powodzenia na egzaminie maturalnym – mówiła dyrektor Jancewicz dziękując abiturientom, że starali się traktować pobyt w szkole nie tylko jako przepustkę do egzaminu maturalnego i na wyższe studia. Wykorzystali czas nauki w liceum jako miejsce pozytywnego działania.
Po uroczystym złożeniu przez absolwentów ślubowania i pożegnaniu się ze sztandarem szkoły, dyrektor Ewa Jancewicz wręczyła Nagrody Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, listy pochwalne dla uczniów, listy gratulacyjne dla rodziców, nagrody książkowe za ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Uczniowie odebrali także medale za osiągnięcia sportowe oraz nagrody za zaangażowanie w różne przedsięwzięcia realizowane w liceum.

Najlepszy matematyk, humanista i przyrodnik
Wręczona była także Nagroda Starosty Sierpeckiego. W tym roku otrzymał ją Cezary Kowalski. Nagrody Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego (przyznawane od roku szkolnego 2016/2017) otrzymali: Najlepszy Matematyk 2018 – Cezary Igor Drozd, Jan Domański; Najlepszy Humanista 2018 – Cezary Kowalski, Piotr Wojda; Najlepszy Przyrodnik 2018 – Monika Rudzińska.
Dyrektor Ewa Jancewicz wraz wychowawcami klas trzecich – Martą Zaleską, Małgorzatą Chalicką, Jolantą Wiśniewską, Krystyną Witkowską i Anną Jankowską wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za ukończenie szkoły z wyróżnieniem (średnia ocen powyżej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie). Te otrzymali: klasa III a: Kinga Bartkowska – 5,22; Kinga Dominika Kamińska – 5,17; Paulina Bartoszewska – 5,11; Jan Domański – 5,06; Magdalena Dołasińska – 4,94; Nina Jachowicz – 4,94; Adrianna Kędzierska – 4,83; Monika Gabrychowicz – 4,78; Gabriela Jankowska – 4,78; Małgorzata Aleksandra Ozimkiewicz – 4,78.
W klasie III b wyróżnienia otrzymali: Cezary Kowalski – 5,22; Kacper Pufelski – 5,00; Paulina Kossowska – 4,94; Bartosz Mazurowski – 4,94; Wiktor Pikulski – 4,94; Piotr Wojda – 4,94; Radosław Motyka – 4,83; Magdalena Kowalska – 4,78; Marta Lasek – 4,78; Bartłomiej Meller – 4,78.
Spośród uczniów klasy III c za doskonałe wyniki w nauce wyróżnienia odebrali: Monika Rudzińska – 5,0; Maja Peszyńska – 4,83; Aleksandra Peszyńska – 4,83; Paulina Mórawska – 4,83; Aleksandra Sławińska – 4,83; Ewa Wiśniewska – 4,83; Damian Lewandowski – 4,78; Aleksandra Łasińska – 4,78; Jakub Olszewski – 4,78.
Za doskonałe wyniki w nauce w klasie III d wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Dołasińska – 5,11; Katarzyna Woźniak – 5,11; Marta Watkowska – 5,00; Karol Machulski – 4,94; Marcelina Balcerowska – 4,82; Joanna Szychułda – 4,77; Marta Twardowska – 4,77.
Podczas spotkania były podziękowania dla uczniów za udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, konkursach recytatorskich, działalność w Szkolnym Kole PCK, działalność w Samorządzie Uczniowskim i udział w projekcie „Szlachetna paczka”. Maja Lewandowska odebrała nagrodę honorowego darczyńcy biblioteki szkolnej. Kilkunastu uczniów uhonorowano medalami za godne reprezentowanie szkoły w latach 2015-2018. A Julia Góralska, Marta Lasek, Bartłomiej Radkowski, Aleksandra Sławińska, Ewa Wiśniewska otrzymali Medal „Mistrz pierwszej pomocy”.
Tradycją szkoły jest wręczanie abiturek przez wychowawców klas trzecich. Abiturki otrzymali: w klasie III a – Kinga Bartkowska, w klasie III b – Bartłomiej Meller, cała klasa III c (w imieniu klasy abiturkę odebrała Maja Peszyńska – gospodarz klasy), w klasie III d – Jarosław Gadowski, Karol Machulski, Oskar Lewandowski. Abiturki dla najlepszych sportowców zostały przyznane Edycie Kołodziejskiej i Jarosławowi Gadowskiemu.

rad
fot. LO Sierpc

Zobacz kolejny artykuł

Powstaje pierwszy sierpecki żłobek

Trwają prace remontowe budynku dla pierwszego sierpeckiego żłobka. Docelowo z opieki korzystać tu będzie 24 …