Mariusz Turalski starostą

Na inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Sierpeckiego radni wyznaczyli nowy zarząd. W tajnym głosowaniu wybierano także starostę sierpeckiego. Przy dwunastu głosach za, czterech wstrzymujących się i jednym przeciw, starostą powiatu sierpeckiego został Mariusz Turalski (PiS), działacz samorządowy, społecznik, radny powiatu dwóch kadencji.
Rozpoczynająca się kadencja jest pierwszą w historii powiatu sierpeckiego, w której starostą nie jest przedstawiciel PSL. W nowej radzie dziewięciu radnych ma PiS wspólnie z przedstawicielami KW Inicjatywa Samorządowa i KW Wspólnota Samorządowa Mieszkańców. Sześciu radnych ma PSL, dwóch radnych KW Wyborców Jarosława Perzyńskiego „Dla Przyszłości Sierpca”. – Patrzę optymistycznie w przyszłość i liczę, że ważne dla mieszkańców powiatu decyzje będą podejmowane ponad podziałami politycznymi. Mam nadzieję na współdziałanie ze wszystkimi radnymi, wójtami gmin powiatu sierpeckiego, burmistrzem Sierpca i dalszą bardzo dobrą współpracę z posłem Waldemarem Olejniczakiem – mówił Mariusz Turalski.
W nowym składzie wicestarostą został Jarosław Ocicki. A członkami zarządu Andrzej Cześnik, Sławomir Krystek, Kamil Różański. Pierwsza sesja przyniosła zmiany także na stanowisku przewodniczącego rady. Tę funkcję otrzymał Juliusz Gorzkoś. Funkcję wiceprzewodniczących pełnić będą Małgorzata Korpolińska i Zbigniew Kopczyński.
Jak mówił zaraz po wyborze Mariusz Turalski (PiS), wynik wyborów (przyp. red. uzyskał rekordową ilość 903 głosów) i decyzja radnych jest wyrazem zaufania wyborców, ale także ogromnym zobowiązaniem. Te najważniejsze będą związane z działaniami dotyczącymi między innymi zwiększenia atrakcyjności Szpitala Powiatowego w Sierpcu, poprawy bazy dydaktycznej, sportowo-rekreacyjnej szkół, pomocy organizacjom pożytku publicznego, realizowania działań sportowych dla dzieci i młodzieży.

rad
fot. Starostwo Powiatowe Sierpc

Zobacz kolejny artykuł

Pierwszy taki zlot w Sierpcu

Jedenaście najlepszych food trucków, a na nich pyszności pozwalające poznawać i smakować dania z różnych …