Konferencja w skansenie o konstytucji biznesu

W sali konferencyjnej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się konferencja na temat: „Konstytucja Biznesu a zadania Krajowej Administracji Skarbowej”. Konferencja została zorganizowana przez naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu we współpracy z Burmistrzem Miasta Sierpca.
W konferencji uczestniczyli Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, poseł na Sejm Waldemar Olejniczak, przedstawiciele administracji samorządowej, naczelnicy ościennych urzędów skarbowych, sierpeccy przedsiębiorcy oraz uczniowie szkół średnich z opiekunami i lokalne media. Minister Paweł Cybulski przedstawił zadania Krajowej Administracji Skarbowej w odniesieniu do Konstytucji Biznesu, wskazując jak ważne jest partnerstwo pomiędzy Krajową Administracją Skarbową a przedsiębiorcami przy tworzeniu Konstytucji Biznesu. Podkreślił, że „administracja państwowa ma służyć działaniom, aby dobrze funkcjonował kraj”. Dlatego „KAS chce tworzyć mocne Państwo.” Misją KAS jest „zapewnienie stabilnych, efektywnych i zrównoważonych finansów państwa oraz wysokiej jakości świadczonych usług”. Do tego potrzebni są ludzie, gdyż „podstawą KAS są właśnie ludzie, bez których nic nie zrobimy”.
Jak podkreślano na konferencji, reforma służb skarbowych i celnych, poprzez ich połączenie i utworzenie KAS jest istotnym elementem strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To połączenie służb jest „dużym procesem”, który trwa. – Biznes, jak i administracja powinny istnieć ze sobą, wzmacniać się. Reforma KAS jest ukierunkowana na poprawę sprawności funkcjonowania służb, poprawę służby podatnikowi (przyjazność i partnerstwo), walkę z przestępczością gospodarczą, poprzez uszczelnienie systemu podatkowego. Wiele przed nami, ale tylko we współpracy z przedsiębiorcami – mówił minister Cybulski.

Reklama
Poseł Waldemar Olejniczak dodawał, że trwają prace nad takim kształtem Konstytucji Biznesu, aby jej zasady w jak największym stopniu ułatwiały prowadzenie działalności przez podatników i pracę urzędnikom. O znaczeniu partnerstwa i przyjazności w relacji urząd – przedsiębiorca, na każdym etapie postępowania mówiła naczelnik sierpeckiej skarbówki Monika Jastrzębska. – Stąd też nieustanne dążenie pracowników sierpeckiego urzędu skarbowego do doskonalenia organizacji i działań poprawiających obsługę podatników – mówiła Monika Jarzębska.
Konferencja była okazją do zapoznania się z ofertą dydaktyczną dla przedsiębiorców. Te przedstawił dr Paweł Kaczmarczyk prodziekan WNEI Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. W trakcie konferencji przedsiębiorcy zadawali wiele pytań ministrowi Cybulskiemu z zakresu różnych dziedzin podatkowych, działań dotyczących uszczelniania systemu podatkowego i przewidywanych zmian w podatkach. Tradycyjnie muzycznym przerywnikiem podczas konferencji był występ zespołu „Podatkowe nuty” z Urzędu Skarbowego w Sierpcu.

rad
fot. US Sierpc

Zobacz kolejny artykuł

Niedziela Palmowa w skansenie

Setki osób z całego kraju odwiedziło w minioną niedzielę Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Przyjechali, …