Kolejne miejskie inwestycje

Blisko 22 tys. zł miasto przeznaczyło na budowę parkingu przy ulicy Kasztelańskiej. W trakcie realizacji jest budowa chodników przy ulicy Jana Pawła II.
Prowadzona przy ulicy Kasztelańskiej inwestycja wyniosła blisko 23 tysiące zł. W ramach prac wykonano korytowanie, wywieziono nadmiar gruntu i wykonano warstwę odcinającą z piasku. Wykonawcą nawierzchni z kostki brukowej betonowej był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu.
Ponad 122 tys. zł miasto przeznaczyło także na kolejną inwestycję prowadzoną na osiedlu Jana Pawła II. Tu trwają prace związane z budową ciągów pieszo-jezdnych przy ulicy Jana Pawła II. Jest to drugi etap inwestycji. Wykonaniem robót zajmuje się również sierpecki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Kolejna miejska inwestycja drogowa to budowa łącznika pomiędzy ul. Gabriela Narutowicza i ul. Henryka Sucharskiego. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu. Na zakończone już prace miasto przeznaczyło kwotę 24 000,00 zł brutto. Wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej na długości około 75 m i szerokość około 1,5 m.

rad
fot. UM Sierpc

Zobacz kolejny artykuł

Najpiękniejsze szopki betlejemskie do podziwiania w skansenie

Szopki betlejemskie zajmują bardzo ważne miejsce w tradycji, obrzędach i symbolach związanych z przeżywaniem świąt …

Małgorzata Strześniewska w muzycznym finale

Uczennica sierpeckiego Ekonomika będzie reprezentowała szkołę i miasto w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży …