Integracja, zabawa i folklor

W Muzeum Wsi Mazowieckiej
Po raz jedenasty w sierpeckim skansenie odbyło się wyjątkowe spotkanie. Kilkaset osób bawiło się i przełamywało bariery podczas Mazowieckich Dni Integracji Osób Niepełnosprawnych.
Tradycyjnie spotkanie starych i nowych znajomych z całego województwa mazowieckiego miało charakter piknikowego spotkania. Przez kilka godzin uczestnicy bawili się, rozmawiali i oczywiście zwiedzali muzealne wystawy. Ale przede wszystkim zwracali uwagę na sytuację osób niepełnosprawnych, ich problemy i potrzebę ciągłego dialogu, wymianę doświadczeń pozwalającą pokonywać uprzedzenia i trudności, jakie napotykają osoby niepełnosprawne.
Goście mogli zwiedzać wystawę „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” prezentowaną w 10 zagrodach chłopskich i dwóch dworach ziemiańskich z przełomu XIX i XX wieku. Ekspozycję uzupełniają pokazy prac gospodarskich i rękodzieła ludowego. Uczestnicy odwiedzili między innymi wiejską tkaczkę pracującą przy krosnach i praczkę piorącą koszule. Mogli także poznać kulisy pracy plecionkarza, kowala i szewca. A wspólnie z garncarzem popracować przy kole garncarskim i wykonać własne naczynia. Kolejna atrakcja to warsztaty papieroplastyki, gdzie chętni poznawali magię tworzenia bibułowych kwiatów. Na koniec można było posmakować świeżo ubitego masła z chrupiącym chlebem, skorzystać z przejażdżek konnych i podziwiać panoramę skansenu z siedzenia bryczki. Serce imprezy jak zawsze mieściło się na skansenowskiej polanie, gdzie goście bawili się przy ognisku.
Współorganizatorami Mazowieckich Dni Integracji Osób Niepełnosprawnych są Burmistrz Miasta Sierpc, Starostwo Powiatowe w Sierpcu oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na Życie” w Sierpcu.
rad

Zobacz kolejny artykuł

Zmiany w sierpeckiej policji

11 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę …