fot. Archiwum WFOŚiGW w Warszawie

Ekopozytywny skansen

Muzeum Wsi Mazowieckiej znalazło się w gronie laureatów III edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”. Sierpecki skansen statuetkę i czek na 10 tys. zł zdobył w kategorii działalność edukacyjna.
W konkursie zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zwycięstwo rywalizowano w 10 kategoriach. Oceniane były przedsięwzięcia realizowane w 2015 roku. Sierpeckie muzeum wygrało w kategorii działalność edukacyjna. Na uroczystej gali podsumowującej konkurs nagrodę odebrał dyrektor skansenu, Jan Rzeszotarski.
Inicjatywy edukacyjne, za które muzeum zostało nagrodzone, stanowią ważny aspekt jego działalności. Dzięki dotacjom z WFOŚiGW możliwa jest organizacja konferencji, konkursów z atrakcyjnymi nagrodami czy tworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych. W minionym roku powstała ścieżka ornitologiczna. Znalazły się na niej altany informacyjne oraz tablice edukacyjne przedstawiające gatunki ptaków występujących na terenie skansenu i ich siedliska.
Z kolei organizowane przez muzeum konkursy od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. To właśnie w ramach współpracy z WFOŚiGW w 2015 r. było możliwe zorganizowanie tak wielu inicjatyw dla dzieci i młodzieży. Dzięki pozyskanym dotacjom ogłoszono cztery konkursy, w tym trzy plastyczne: „Barwy natury, barwy wsi”, „Jesienny pejzaż wsi”, „Szopka betlejemska. Dzieło sztuki z surowców naturalnych i wtórnych” oraz fotograficzny „Cztery pory roku w skansenie”. W konkursach łącznie wzięło udział 1456 osób, przyznano aż 132 nagrody (m.in. sprzęt komputerowy, turystyczny i sportowy, a także publikacje naukowe).
W ubiegłym roku dzięki dotacjom z Funduszu wykonano zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne niemal 300 drzew na terenie skansenu. Istotnym było też przedsięwzięcie „Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół, stworzenie stref nektarodajnych na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. W ramach projektu zapewniono bezpieczne warunki życia i rozrodu dla wielu gatunków owadów zapylających. Również w ub.r. dzięki dotacji w muzeum zorganizowano konferencję naukową „Realizacja i pielęgnacja parków, ogrodów i miejskich terenów zieleni w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.
(gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Pierwszy taki zlot w Sierpcu

Jedenaście najlepszych food trucków, a na nich pyszności pozwalające poznawać i smakować dania z różnych …