Czterdzieści lat skansenu

Rozmowa z Janem Rzeszotarskim, dyrektorem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Czterdzieści lat to dla skansenu dużo czy mało?

Myślę, że czterdzieści lat to zbyt mało czasu, by osiągnąć wszystkie zamierzone cele, zrealizować wszystkie plany. Ale to jednocześnie wystarczająco dużo, by dokonać pewnych podsumowań dotychczasowej działalności. Jedno jest pewne – 40 lat to wiele doświadczeń i przemian. Czas odkrywania tego, co nieznane, wreszcie – czas sukcesów, satysfakcji i poczucia wypełniania misji krzewienia kultury ludowej. Wiele już udało się zrealizować, ale nie znaczy to, że przestajemy się rozwijać. Zawsze przecież trzeba mieć obrany cel i do jego realizacji dążyć.

Co w tym czasie było najtrudniejszym przedsięwzięciem?

Na przestrzeni 40 lat istnienia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu nastąpiło wiele zmian. Poszerzał się zakres działalności placówki, zmieniali się dyrektorzy, zwiększała się też kadra pracownicza. Każda z tych osób zostawiła tu jakieś dzieło, cząstkę siebie – swych pomysłów, intencji, zamierzeń. Nie mogę zatem podjąć się wskazania tego zamierzenia, którego realizacja była najtrudniejsza. Nawet gdy patrzę przez pryzmat 20 lat mojego kierowania instytucją, niełatwo odpowiedzieć na to pytanie. Od momentu powołania do życia Muzeum w roku 1971 przez lata podejmowano liczne przedsięwzięcia, które wymagały wiele czasu i trudu. Wszystkie były jednak traktowane jako wyzwania, cele, do których realizacji należy dążyć: od pozyskania terenu pod budowę skansenu, translokacji pierwszych budynków i starań o pozyskanie odpowiednich miejsc do przechowywania muzealnych zbiorów, przez powstawanie oferty edukacyjnej i dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, aż po budowę nowoczesnych obiektów wchodzących w skład Kompleksu Muzealno – Wystawienniczego. Patrząc na Muzeum z perspektywy czasu, myślę, że sprostaliśmy wspólnie wielu wyzwaniom.
Gdzie jest pana ulubione miejsce w skansenie?

Każdy obiekt i każde miejsce na terenie skansenu darzę pewnym sentymentem. Z wieloma z nich wiążą się jakieś wspomnienia, dlatego wskazanie jednego miejsca, będącego moim ulubionym, jest niemożliwe. Piękne pejzaże, nieskażona natura i zwierzęta żyjące w swym naturalnym środowisku – to dla mnie idealne otoczenie. Szczególnym sentymentem darzę te miejsca, gdzie swobodnie przemieszczają się zwierzęta, gdzie kołyszą się łany zbóż, a takich jest przecież w skansenie mnóstwo.

O czym marzy dyrektor Rzeszotarski, kiedy wędruje po terenie skansenu?

Mimo faktu, iż wiele już udało się osiągnąć, wciąż mam związane z Muzeum marzenia. Chciałbym, by wciąż się rozwijało, by dążyło do doskonałości. Naszą nadrzędną misją jest gromadzenie i ochrona dóbr kultury, zatem liczę na sukcesywne powiększanie się liczby eksponatów muzealnych. Wiele z nich pozyskujemy dzięki środkom pochodzącym z kapitału regionalnego, jak również europejskich funduszy. Pokaźną część stanowią dary od osób pragnących wesprzeć muzealne zbiory, za co serdecznie wszystkim darczyńcom dziękuję. Kolejnym marzeniem związanym z działalnością Muzeum jest translokacja kolejnych budynków, które weszłyby w skład planowanej wsi ulicówki. Duże nadzieje pokładam w realizacji projektu „Budowa Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To bardzo potrzebny i długofalowy projekt. Liczę na to, że wpłynie na liczne przedsięwzięcia, m.in. poszerzenie oferty edukacyjno – kulturalnej oraz konferencyjno – szkoleniowej, a w konsekwencji – przyczyni się do wzrostu liczby gości odwiedzających skansen. Ostatecznie chciałbym, by Muzeum w Sierpcu funkcjonowało w społecznej świadomości jako miejsce kultury, gdzie można odbyć podróż do przeszłości, a jednocześnie skorzystać z różnych form wypoczynku i rekreacji.

Zatem najbliższe zamierzenia dotyczące muzeum to…?

Planowane na najbliższą przyszłość przedsięwzięcia związane są z rozbudową terenu ekspozycji i wzbogaceniem go o nowe obiekty, modernizacją Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu (oddział MWM w Sierpcu) oraz poszerzeniem zaplecza konferencyjnego i rekreacyjnego. Obecnie trwają prace zmierzające do translokacji kolejnego dworu oraz chałupy z Zakrzewa Kościelnego, której zestawienie będzie pierwszym etapem odtworzenia planowanej wsi ulicówki. Wspomniana modernizacja MMM w Bieżuniu – oddziału MWM w Sierpcu obejmie zarówno prace konserwatorskie, jak i rekonstrukcyjne. Już niebawem rozpoczną się na terenie skansenu prace zmierzające do powstania centrum kulturalno – rekreacyjnego. Projekt zakłada wykorzystanie potencjału, jakim dysponuje Muzeum oraz urokliwa okolica, do stworzenia nowoczesnej bazy noclegowej, rekreacyjnej i gastronomicznej. Powstanie sali konferencyjno – kongresowej wraz z audytorium i salą tłumaczy pozwoli na rozwój turystyki biznesowej oraz połączenie wyjazdów biznesowych z poznawaniem kultury wsi mazowieckiej nawet najbardziej zapracowanym ludziom biznesu. Turystyka biznesowa jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią turystyki w Polsce. Nadal brakuje obiektów, które spełniałyby standardy europejskie, wciąż poszukuje się atrakcyjnych miejsc zapewniających nie tylko idealne zaplecze techniczne, ale także umożliwiające wypoczynek i poznanie kultury regionu. Celem Muzeum jest zapewnienie tych standardów, co jednocześnie pozwoli na pozyskanie turystów krajowych i zagranicznych.

Najcenniejszym obiektem znajdującym się na terenie muzeum jest…

Myślę, że każdy z obiektów, który znalazł się na terenie skansenu, jest cenny i wartościowy. Utwierdzają w tym przekonaniu badania terenowe prowadzone przez grupę muzealnych etnografów. Jednak najcenniejsze pod względem historycznym są trzy z nich: XVII-wieczna kaplica z Dębska, XVIII-wieczny kościół z Drążdżewa oraz XVIII-wieczna karczma z Sochocina. Wszystkie stanowią jedne z ostatnich tego typu budynków na Mazowszu. Dwa pierwsze obiekty zyskują dodatkowo na wartości z uwagi na kontekst sakralny. Z kolei karczma może poszczycić się epizodem w produkcji filmowej Andrzeja Wajdy pt. „Pan Tadeusz”. Reasumując, wszystkie z wymienionych obiektów należy w tym miejscu wyróżnić ze względu na wiek, kontekst historyczny i unikatowość.

A teraz trochę chwalenia się. Czy jest pan zadowolony z tego, jak i w jaki sposób udało się to miejsce zagospodarować?

Dążyłem do zagospodarowania terenu skansenu w taki sposób, by umożliwić nie tylko zwiedzanie, ale także wypoczynek i rekreację. Myślę, że ostateczną ocenę pozostawię gościom zwiedzającym skansen.

Zobacz kolejny artykuł

Mnóstwo zabawy w skansenie

Dzieci były głównymi bohaterami niedzielnej zabawy w skansenie. Na plenerowe spotkanie przybyło kilka tysięcy milusińskich …