Choruje coraz więcej pracowników

O coraz większej absencji chorobowej pracowników w województwie mazowieckim mówili eksperci na spotkaniu w Sierpcu. Problem utrzymującej się tendencji wzrostowej absencji zawodowej na Mazowszu stał się przyczyną zorganizowania spotkania środowisk odpowiedzialnych za profilaktykę i działania prozdrowotne w celu wypracowania standardów zapobiegania chorobom w mazowieckich zakładach pracy. Eksperci obecni na spotkaniu zwracali uwagę na ogromne korzyści wynikające z obejmowania pracowników szczepieniami ochronnymi.

Jak mówiono podczas spotkania w Sierpcu, szczepienia ochronne są profilaktyką bardzo efektywną kosztowo, gdyż rosnąca liczba absencji pracowniczych powoduje wzrost kosztów ponoszonych zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez budżet państwa. A jak wynika z danych, absencja chorobowa pracowników województwa mazowieckiego jest najwyższa w Polsce i wciąż rośnie. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko w I półroczu 2018 liczba dni absencji chorobowej w województwie mazowieckim wyniosła 16 669 600 dni i była aż 149 600 dni wyższa od analogicznego okresu rok wcześniej. Również liczba zaświadczeń lekarskich, która w ciągu roku wzrosła o 37 700 plasuje ten region na pierwszym niechlubnym miejscu w Polsce. Problem utrzymującej się tendencji wzrostowej absencji zawodowej na Mazowszu stał się przyczyną zorganizowania spotkania środowisk odpowiedzialnych za profilaktykę i działania prozdrowotne w celu wypracowania standardów zapobiegania chorobom w mazowieckich zakładach pracy.
Spotkanie zorganizowane zostało przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sierpcu oraz Fundację „Aby Żyć” w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka”.
Podczas konferencji omówiono sytuację w regionie, możliwości profilaktyki, poprawy stanu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Eksperci mówiąc o priorytetach zwrócili szczególną uwagę na zakażenia wywołane przez kleszcze. Nie zabrakło również informacji o prawach i obowiązkach pracodawców w tym zakresie, a także przykładów orzecznictwa.
Przedstawiono badania dowodzące, że pracownicze programy profilaktyczne, w tym szczepienia, zwłaszcza w grupach ryzyka zawodowego, dają wymierne korzyści ekonomiczne wynikające ze skutecznej profilaktyki. – Od pewnego czasu województwo mazowieckie jest w czołówce zachorowalności na Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM). Liderem w Polsce jest wciąż województwo podlaskie, ale Mazowsze plasuje się w pierwszej trójce najbardziej zagrożonych regionów Polski. Zmiany środowiskowe, w tym klimatyczne sprzyjają kleszczom. Badania potwierdzają, że każdego roku przybywa kleszczy. Popularność aktywności na świeżym powietrzu dodatkowo sprzyja okazjom do wzrostu pokłuć. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i uświadamianie ludziom, że szczepienia są najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym, szczególnie w grupach ryzyka zawodowego – podsumowała prof. dr hab. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Reklama
Jak mówił Andrzej Kuczara prezes Fundacji „Aby Żyć” i zarazem przedsiębiorca koszty takiej absencji są ogromne. – Sam niejednokrotnie odczuwałem skutki nieobecności pracowników z powodu choroby. Województwo mazowieckie przoduje w wykrytych przypadkach zachorowalności na meningokoki oraz pneumokoki, z kolei w przypadku KZM jest cały czas w pierwszej trójce. Dlatego zachęcam właścicieli firm oraz osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki zdrowotnej w firmach do wdrażania działań w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Widzę na przykładzie swoich pracowników, że są to działania bardzo skuteczne – mówił Andrzej Kuczara i dodawał, że ważna jest sama edukacja pracowników. – Takie spotkania, jak to zorganizowane we współpracy z PSSE Sierpc, służą pokazaniu właściwych praktyk, kierunków działań, aby były one najbardziej efektywne i przynosiły jak najwięcej korzyści – dodał Kuczara.
Projekt „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka” jest skierowany do przedstawicieli samorządów i pracodawców, osób zarządzających zasobami ludzkimi oraz mających wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w przedsiębiorstwie z całej Polski. Celem inicjatywy jest zwracanie uwagi na potrzebę angażowania się w profilaktykę chorób zakaźnych (zestawienie kosztów chorób z kosztami działań profilaktycznych), edukacja nt. priorytetowych obszarów zdrowotnych (na czym warto się skupić, w co inwestować), budowa motywacji do inwestowania w programy profilaktyczne, wskazywanie korzyści płynących z inwestycji w profilaktykę chorób (np. wizerunkowych, ekonomicznych, biznesowych, zdrowotnych, rekrutacyjnych), dostarczanie praktycznych narzędzi, które ułatwią efektywne wdrażanie, przeprowadzenie i ewaluację działań oraz dostarczanie praktycznej wiedzy nt. pozyskiwania alternatywnych środków do realizacji działań z zakresu profilaktyki ze środków unijnych.

rad
fot. archiwum organizatora

Zobacz kolejny artykuł

Niedziela Palmowa w skansenie

Na wyjątkowe świętowanie w atmosferze dawnej, tradycyjnej wsi mazowieckiej zaprasza Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.