Burmistrz nagrodził nauczycieli

Nauczyciele z sierpeckich szkół odebrali nagrody i podziękowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku władze miasta uhonorowały sześciu pedagogów mających szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
Tradycyjnie już przedstawiciele władz samorządu z okazji święta nauczycieli odwiedzali miejskie szkoły i przedszkola. W tym roku Zbigniew Leszczyński, zastępca burmistrza, uhonorował cztery nauczycielki oraz dwoje dyrektorów z placówek edukacyjnych prowadzonych przez miasto Sierpc prestiżową nagrodą burmistrza. Wręczenie odbywało się w trakcie uroczystości zorganizowanych z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, w obecności dyrekcji, rad pedagogicznych, zaproszonych gości oraz uczniów. W Miejskim Przedszkolu nr 3 wyróżniona została Agnieszka Malanowska, nauczyciel pedagogiki wczesnej edukacji, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej nagrodę odebrała długoletnia dyrektor Hanna Kurta oraz Ewa Doliwa, nauczyciel języka angielskiego. Także dwie nagrody powędrowały do Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, gdzie zostały wręczone Bogumile Rzeszotarskiej, nauczycielowi kształcenia zintegrowanego oraz pedagogowi szkolnemu Jolancie Wojdzie.
Szczególny charakter miała uroczystość w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Kopernika. Tu obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone były z jubileuszem dziesięciolecia istnienia szkoły. Nie zabrakło wspomnień, wydarzeń dokumentujących najważniejsze chwile i sukcesy oraz podziękowań dla wszystkich pracowników szkoły. Szczególne słowa podziękowania skierowano na ręce dyrektora Gimnazjum Edmunda Sigiela, który został wyróżniony nagrodą burmistrza.
Nagroda Burmistrza Miasta Sierpc przyznawana jest corocznie od 1997 r. nauczycielom mającym szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zatrudnionym w miejskich placówkach oświatowych. W bieżącym roku do 20 września, wpłynęło sześć wniosków, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez zespół ds. nagród i odznaczeń. Wyróżnieni nauczyciele otrzymali nagrody w wysokości 2 700 złotych brutto każda.     rad

Zobacz kolejny artykuł

Niedziela Palmowa w skansenie

Setki osób z całego kraju odwiedziło w minioną niedzielę Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Przyjechali, …