Złoci jubilaci z Bodzanowa

Dziewięć par małżeńskich z gminy Bodzanów świętowało jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Złotym jubilatom gratulacje i życzenia na dalszą wspólną, szczęśliwą drogę życia przekazywał starosta płocki Michał Boszko i wójt gminy Bodzanów Grażyna Pietrzak.
Tradycyjnie uroczysta gala odbywała się w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie dostojni jubilaci przyjmowali gratulacje także od przewodniczącego rady gminy Janusza Janowskiego i radnego powiatowego Andrzeja Kulińskiego.
Niezwykle wzruszający jubileusz  świętowali: Bronisława i Stanisław Winosławscy z Bodzanowa, Zofia i Józef Bombała z Bodzanowa, Henryka i Włodzimierz Wincenciak z Bodzanowa, Zofia i Ryszard Grzelak z Bodzanowa, Daniela i Kazimierz Osiak z Wiciejewa, Alina i Stanisław Milczarek z Archutówka, Helena i Stanisław Dylewscy z Nowego Miszewa, Helena i Kazimierz Stańczak z Nowego Miszewa, Janina i Maciej Rybiccy z Ciesiel.
Za trwającą już pół wieku wspólną małżeńską drogę jubilaci zostali również uhonorowani medalami prezydenta RP. I jak mówiła w czasie spotkania wójt gminy Bodzanów Grażyna Pietrzak, jest to symbol wierności i miłości małżeńskiej, ale też wzajemnego zrozumienia istoty związku małżeńskiego i piękny wzór dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bodzanowie Teresa Grabarczyk gratulując jubilatom zaznaczała, że medale są podziękowaniem za wszystko, co przez tak długi czas małżonkowie tworzyli i budowali jako rodzina. Przy tak wspaniałej okazji trzeba w sposób szczególny podziękować bohaterom tej uroczystości za trud pracy i wyrzeczeń pozwalający dziś świętować taki jubileusz. – Trwały związek dwojga wspierających się wiernie ludzi, wytrwałość, wzajemne zrozumienie, zgodna praca dla wspólnego dobra pomogły pokonać trudności, jakich nikomu nie szczędzi życie. Dobre, szczęśliwe i przykładne małżeństwo jest wspólną zasługą obydwojga małżonków – mówiła gratulując małżonkom Teresa Grabarczyk.
Aktu dekoracji medalami dokonała wójt gminy Bodzanów Grażyna Pietrzak w obecności przewodniczącego rady gminy Janusza Janowskiego i kierownik USC Teresy Grabarczyk. Były życzenia, kwiaty, szampan oraz łzy radości i wzruszenia.
Spotkanie zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej z Nowego Miszewa.    (rad)

Zobacz kolejny artykuł

Setne urodziny

W Bodzanowie…. Weronika Jóźwiak, mieszkanka gminy Bodzanów świętowała swoje setne urodziny. Pani Weronika była świadkiem …

Dla producentów świń

Refundacja z ARiMR Trwa nabór wniosków na refundację do 75 proc. wydatków poniesionych na walkę …