Zielone światło dla Sikorza

Wszystko wskazuje na to, że odcinek drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Sikórz (gm. Brudzeń Duży) doczeka się gruntownej modernizacji.
Spotkanie w tej sprawie odbyło się w płockim starostwie. – Dziękuję wszystkim, którzy zrozumieli, że to, co robimy – robimy dla mieszkańców. Dzisiejsze inwestycje to kolejne przykłady modelowej współpracy ponad podziałami – mówił na spotkaniu przewodniczący Rady Powiatu, Lech Dąbrowski.
Oprócz niego w spotkaniu wzięli udział m.in. wójt Brudzenia Dużego – Andrzej Dwojnych, przewodniczący Rady Gminy – Robert Nowak, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – Mirosław Kaczmarek.
Podczas spotkania omówiono cele, koncepcję, uwagi do projektowanej drogi 559 w Sikorzu. – Jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko realizacji tego przedsięwzięcia – stwierdził Mirosław Kaczmarek. Modernizacja prawie kilometrowego odcinka drogi dostała „zielone światło” i rangę inwestycji priorytetowej. Ma to być przebudowa kompleksowa.
W ramach modernizacji ma powstać rondo, chodniki, lewoskręty, a także parkingi. Konsultacje wskazały również na potrzebę zaprojektowania ścieżki rowerowej. – Wygląda to imponująco. Mieszkańcy naszej gminy bardzo długo czekali na tę inwestycje, ale czekaliśmy cierpliwie. Rzeczywiście ta kompleksowa modernizacja spowoduje, że Sikórz zupełnie zmieni wygląd i będzie dużo bezpieczniej – mówił wójt, Andrzej Dwojnych.

(gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Rodzinnie w Maszewie Dużym

Mnóstwo atrakcji, dobrej zabawy i muzycznych doznań – tego wszystkiego było pod dostatkiem podczas wielkiego …