XXX sesja Rady Powiatu w Płocku

Bez głosu sprzeciwu radni powiatu płockiego przyjęli uchwałę budżetową na 2018 r. To ostatni budżet, który zaakceptowali radni tej kadencji samorządu.
Zanim jednak radni pochylili się nad pieniędzmi, najpierw było coś dla ducha. Zaczęło się od harcerzy z płockiego hufca ZHP, którzy na ręce przewodniczącego Rady Powiatu Lecha Dąbrowskiego i starosty Mariusza Bieńka przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju. Później na chwilę sesją zawładnęła spora grupa kolędników z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Rogozina (gm. Radzanowo), która pod wodzą dyrektora szkoły Roberta Majewskiego uraczyła radnych kolędami.
Po tych duchowych i artystycznych doznaniach radni przeszli do rzeczy materialnych. W punkcie związanym z interpelacjami radny Marek Moderacki pytał zarząd powiatu o realizację programu współpracy z gminami w kwestiach drogowych. – Ustaliliśmy, że ze strony starostwa ma być na każdą gminę po milion złotych na remonty dróg powiatowych. Gminy miały dołożyć resztę środków. Ale nie wszędzie jest to realizowane. Tak jest np. w przypadku gminy Brudzeń Duży – mówił radny. Poprosił też o zestawienie, jak było realizowane porozumienie w ubiegłym roku.
O budżecie mówił starosta płocki Mariusz Bieniek. Zaznaczył, że po stronie dochodów jest on o ponad 3 mln zł wyższy niż budżet na 2017 r. W budżecie na 2018 r. przewidziano dochody na poziomie ponad 97,3 mln zł. Wydatki mają wynieść 95,3 mln zł. Nadwyżka budżetowa, czyli 2 mln zł ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań.
Starosta nie krył zadowolenia, że wzrasta dochód z podatku od osób fizycznych. W 2017 r. było to 41 mln zł, czyli 44 proc. budżetu, a w 2018 r. ma to być 45 mln zł (47 proc.). Ten wzrost oznacza z jednej strony, że coraz więcej mieszkańców powiatu płockiego ma pracę, z drugiej, że rosną ich dochody. Starosta nawiązał do wskaźników dotyczących stopy bezrobocia w powiecie, które systematycznie spadają. W 2014 r. stopa bezrobocia była na poziomie 20,3 proc., a w tym roku to 12,7 proc. Mariusz Bieniek zaznaczył, że taki spadek to nie tylko efekt dobrej sytuacji w gospodarce, ale też działań podejmowanych przez starostwo i Powiatowy Urząd Pracy. Starosta zaznaczył także, że zobowiązania powiatu to ok. 33 mln zł i stanowią ok. 33 proc. budżetu, co jest bezpieczną granicą.
W budżecie na 2018 r. jest ok. 15 mln zł na inwestycje, z czego ok. 10 mln zł na inwestycje drogowe. Ale to nie wszystko. W wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem 2017 roku, opiewającym na 3,5 mln zł, większość to wydatki związane z drogami. I te inwestycje będą realizowane w tym roku.
Mariusz Bieniek stwierdził, że po stronie dochodowej budżet ma tendencję wzrostową i rozwojową. – Polityka rozwoju powiatu, którą przyjęliśmy na początku kadencji i którą konsekwentnie realizujemy, przynosi efekty – mówił starosta.
Ostatecznie za przyjęciem budżetu głosowało 17 radnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Zanim podjęli decyzję, poznali pozytywną opinię o budżecie ze strony stałych komisji Rady Powiatu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za przyjęciem budżetu opowiedział się także najliczniejszy klub w Radzie Powiatu – klub radnych PSL.
Po głosowaniu przewodniczący Rady Powiatu, Lech Dąbrowski, dziękował wszystkim za współpracę, a zarządowi powiatu życzył zrealizowania zamierzonych celów dla dobra mieszkańców powiatu płockiego.

(gsz)

 

Zobacz kolejny artykuł

Mural w Dobrzykowie

W Dobrzykowie (gm. Gąbin), w 79. rocznicę Bitwy pod Dobrzykowem, uroczyście odsłonięto mural upamiętniający żołnierzy …

Stypendia w Słupnie

Wójt Słupna Marcin Zawadka wręczył stypendia dla najlepszych uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie gminy. …