Wystawa w SP w Podgórzu

Ogólnopolska wystawa edukacyjna „W drodze do niepodległości” przez tydzień gościła w SP w Podgórzu (gm. Mała Wieś).
Jak mówi dyrektor szkoły w Podgórzu, Iwona Sobótko, wystawa było nowoczesną i atrakcyjną lekcją historii dla uczniów i mieszkańców nie tylko z terenu gminy Mała Wieś, a jej celem było przypomnienie najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Wystawa jest częścią obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundatorami wystawy są Bank Pocztowy i płocki PERN. Partnerami merytorycznymi Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych.
Na uroczystym otwarciu wystawy w SP w Podgórzy byli m.in. wójt Małej Wsi Zygmunt Wojnarowski, powiatowa radna Jadwiga Milewska i gminni radni. Inauguracji wystawy towarzyszył montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów SP w Podgórzu. Była też prelekcja przygotowana przez nauczyciela historii Andrzeja Jeznacha, któremu towarzyszyli uczniowie z SP w Małej Wsi. Prelegent zaprezentował ważne postacie i wydarzenia z terenu gminy Mała Wieś, mające zasługi w długiej drodze odzyskiwania niepodległości przez Polskę.
Tydzień pobytu wystawy w Podgórzu uatrakcyjniono dodatkowo konkursami historycznymi przeznaczonymi dla kl. VI-VII, kl. V- IV, kl. I-III.

(gsz)
fot. Ze zbiorów SP w Podgórzu

Zobacz kolejny artykuł

Radosne kolędowanie w Rogozinie

Już po raz 11. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Faustyny Apostołki Bożego Miłosierdzia odbył …