Wyjątkowa uroczystość w Radzanowie. Zasłużeni dla obronności

Podczas spotkania zorganizowanego w Urzędzie Gminy czworo mieszkańców gminy zostało uhonorowanych wojskowymi odznaczeniami „Zasłużony dla obronności kraju”. Dwójka z nich – Daniela i Henryk Janiak odebrali je osobiście, natomiast państwo Halina i Zygmunt Lejza zostali odznaczeni pośmiertnie.
Uroczystość nadania tak wysokich odznaczeń to zawsze wyjątkowa chwila dla wszystkich uhonorowanych. Aktu dekoracji dokonał mjr Zbigniew Przybyszewski – komendant WKU w Płocku. Były również podziękowania i kwiaty od wójta Sylwestra Ziemkiewicza.
Medal za zasługi dla obronności kraju został ustanowiony w 1966 roku. Może zostać nadany osobom, które wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych, posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego lub swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju.
Uhonorowani medalem mogą zostać również rodzice, którzy „wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy”. Rodzice mogą być odznaczeni złotym, srebrnym lub brązowym medalem. Tak było w przypadku osób uhonorowanych podczas uroczystości w Radzanowie. Obie pary zostały odznaczone srebrnymi medalami, co oznacza, że trójka lub czwórka ich dzieci pełni lub pełniła nienagannie czynną służbę wojskową.

(ek)
fot. Ze zbiorów UG w Radzanowie

Zobacz kolejny artykuł

Piknik integracyjny w Goślicach

Wyjątkowy piknik, który ma na celu integrację dzieci niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników poprzez zabawę …