Wspólne śpiewanie hymnu

W SP w Wyszogrodzie odbyło się przesłuchanie w konkursie „Do Hymnu”. To ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podstawówka z Wyszogrodu znalazła się w gronie 300 szkół z całej Polski.
Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. W Wyszogrodzie wybrali Gaude Mater Polonia i Rotę. Finałowy występ poprzedziły godziny wspólnego śpiewania w klasach II – VIII, które zaowocowały znajomością pieśni na pamięć i umiejętnością zaśpiewania ich a capella.
Wszyscy w wyszogrodzkiej podstawówce z powagą i zaangażowaniem podeszli do przedsięwzięcia. Teraz z niecierpliwością czekają na wyniki jury, które oceni występy wszystkich szkół na podstawie zarejestrowanych nagrań i ogłosi laureatów.

(gsz)
fot. Ze zbiorów SP w Wyszogrodzie

Zobacz kolejny artykuł

Kto doi krowy? Roboty!

Rolnictwo to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina gospodarki. Jednak wielu z nas nie ma pojęcia …