W Drobinie jest bezpiecznie?

W miniony czwartek, 22 marca w Drobinie, odbyła się – już po raz trzeci – debata poświęcona bezpieczeństwu. Podczas spotkania mieszkańcy zostali zapoznani ze stanem bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Drobin oraz powiatu płockiego. Policjanci przypomnieli również zasady korzystania z aplikacji Moja Komenda i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy miasta i gminy Drobin, przedstawiciele władz samorządowych Drobina z burmistrzem Andrzejem Samorajem, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Płocku z członkiem zarządu powiatu Krzysztofem Wielcem oraz komendant miejski policji w Płocku nadkom. Sławomir Żelechowski i policjanci z Płocka oraz posterunku policji w Drobinie.
Podczas spotkania komendant miejski policji w Płocku oraz kierownik posterunku policji w Drobinie omówili stan bezpieczeństwa w mieście i gminie Drobin oraz na terenie całego powiatu płockiego. Komendant zwrócił uwagę uczestnikom spotkania na fakt, że w 2017 roku na terenie miasta i gminy Drobin odnotowano spadek przestępczości przy jednoczesnym wzroście wykrywalności przestępstw. Zaznaczył jednak, że taki stan rzeczy był możliwy do uzyskania również dzięki bardzo dobrej współpracy policji z samorządem Drobina oraz Starostwem Powiatowym w Płocku. – Policjanci, łącząc się online ze stroną Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, przypomnieli cele, jakim ma służyć to narzędzie oraz w jaki sposób można z niego korzystać. Kierownik posterunku policji omówił przy tej okazji stan realizacji spraw, które za pośrednictwem KMZB zostały zgłoszone na terenie miasta i gminy Drobin w 2017 roku – informuje rzecznik prasowy płockiej policji asp. szt. Krzysztof Piasek. – Ważnym elementem spotkania było również przedstawienie sylwetek dzielnicowych z posterunku w Drobinie oraz ich zadań priorytetowych. Prezentując dzielnicowych policjanci przypomnieli również o aplikacji Moja Komenda, ułatwiającej m.in. kontakt z dzielnicowymi.
Po prezentacji dzielnicowych nastąpiła dyskusja z udziałem mieszkańców. Poruszone zostały sprawy dotyczące infrastruktury drogowej w Drobinie, jeden z mieszkańców poprosił o uściślenie danych dotyczących przestępczości na terenie miasta i gminy Drobin oraz na terenie powiatu płockiego. Komendant Żelechowski ustosunkował się również do pytań dotyczących możliwości utworzenia w Drobinie komisariatu policji.
W Drobinie policjanci spotkali się z mieszkańcami już po raz trzeci. Efektem tych spotkań było m.in. uzupełnienie stanu kadrowego Posterunku Policji w Drobinie o jednego funkcjonariusza czy też poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Drobin. Te sprawy były zgłaszane przez mieszkańców w formie wniosków na poprzednich debatach.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Flis z Liszyna otworzył sezon

Stowarzyszenie Wodniaków gminy Słupno „Flis” po raz 11 uroczyście świętowało otwarcie sezonu wodniackiego na przystani …