Uroczystości w Draganiach

W tym roku po raz pierwszy obchodziliśmy nowe święto państwowe – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W powiecie płockim uczczono je uroczystym wmurowaniem aktu erekcyjnego oraz odsłonięciem tablicy poświęconej ks. Stanisławowi Bornińskiemu w miejscowości Draganie (gm. Stara Biała). W odchodach wzięli udział m.in. poseł Piotr Zgorzelski oraz marszałek Adam Struzik.
Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ustanowiono na mocy ustawy, którą parlament przyjął jednogłośnie jesienią zeszłego roku. Ma on przypominać o mieszkańcach polskich wsi, którzy podczas II wojny światowej wykazywali patriotyczną postawę m.in. poprzez pomoc udzielaną uciekinierom, żywienie polskich żołnierzy i udział w ugrupowaniach konspiracyjnych. Nowe święto jest obchodzone 12 lipca. Data nie jest przypadkowa. To właśnie 12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci rozpoczęli pacyfikację wsi Michniów, położoną w województwie świętokrzyskim. Za pomoc partyzantom mieszkańcy wsi zostali wymordowani, a miejscowość spalona.
W związku ze świętem w miejscowości Draganie odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego wraz z odsłonięciem tablicy poświęconej ks. Stanisławowi Bornińskiemu. Duchowny urodził się we wsi Draganie, swoje święcenia kapłańskie przyjął w 1938 r. Podczas wojny był więźniem w obozach w Działdowie, Dachau, Gusen i Mauthausen. Zmarł z wycieńczenia w wieku 32 lat. Nigdy nie został złamany, jego męczeńską śmierć poniesioną w imieniu wiary i patriotyzmu upamiętnili mieszkańcy wsi, z której pochodził. W akcie erekcyjnym, który został wmurowany podczas uroczystości możemy przeczytać: Tą symboliczną tablicą, którą umieszczamy obok pierwszego w historii naszego regionu ronda na drodze powiatowej, oddajemy też hołd wszystkim bohaterskim mieszkańcom pobliskich wsi, którzy przelali własną krew i oddali życie za umiłowaną Ojczyznę.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej. Poprowadził ją proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej ks. kan. Zbigniew Kaniecki, który mówił o patriotyzmie i potrzebie umiłowania Ojczyzny. Na uroczystość licznie przybyli goście, którzy oddali hołd wszystkim tym, którzy przelali krew i oddali życie za Polskę. Wzięli w niej udział m.in. poseł na sejm Piotr Zgorzelski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, starosta płocki Mariusz Bieniek, wicestarosta Iwona Sierocka oraz organizator wydarzenia przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski.
Wszyscy obecni zwracali uwagę na potrzebę pamięci o bezimiennych bohaterach, dzięki którym żyjemy teraz w wolnym kraju. O tych, którzy ponieśli najwyższą cenę za walkę o wolność Ojczyzny, ale także o tych, którzy swoimi czynami wspomagali tę walkę. Jak podkreślił Lech Dąbrowski, organizator uroczystości – Mieszkańcy wsi zawsze stawali na wysokości zadania w najtrudniejszych momentach naszej historii. Dziś jesteśmy im winni pamięć i cześć, ale także zgodę i jedność wszystkich Polaków.

Eliza Kinalska
fot. ze zbiorów Starostwa Powiatowego w Płocku

Zobacz kolejny artykuł

Stypendia dla uczniów z gminy Bulkowo

Najlepsi uczniowie ze szkół prowadzonych przez gminę Bulkowo zostali wyróżnieni stypendiami. W tym roku przyznano …