Turystyczny projekt powiatu płockiego

Blisko 150 kilometrów nowych tras turystycznych, tzw. szlak kajakowy, wypożyczalnie rowerów, aplikacja na urządzenia mobilne – to tylko niektóre przedsięwzięcia zrealizowane w ramach potężnego projektu związanego z turystyką i ochroną bogactwa przyrodniczego regionu, który realizuje samorząd powiatu płockiego. O tym co udało się już zrobić, mogli przekonać się dziennikarze, zaproszeni przez płockie starostwo na niecodzienną konferencję prasową.
Konferencja była niecodzienna, bo objazdowa. Wspólnie ze starostą Mariuszem Bieńkiem, wicestarostą Iwoną Sierocką, dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku Dorotą Zakrzewską oraz jej zastępcą Krzysztofem Olejnickim dziennikarze pojechali obejrzeć te przedsięwzięcia, które zostały już zrealizowane. Projekt ma dość długą i skomplikowaną nazwę – „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie Powiatu Płockiego”. Ale w skrócie chodzi w nim o to, aby wyeksponować walory przyrodnicze i turystyczne powiatu płockiego, a jednocześnie „ucywilizować” ruch turystyczny, tak aby negatywnie nie wpływał na środowisko.
Projekt od 2016 r. realizuje Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku w partnerstwie z Nadleśnictwami Płock i Łąck. Na projekt składają się działania obejmujące zarówno kwestie turystyki i ekologii, jak i edukacji. W sumie to kilkanaście zadań, a ich wartość opiewa na prawie 3,2 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi blisko 2,5 mln zł. Projekt potrwa do 2019 r.
Do tej pory zrealizowane zostały m.in. następujące zadania: organizacja 140 km nowych tras turystycznych wzdłuż brzegów Wisły: szlak północny Brwilno – Wyszogród, szlak południowy Nowy Duninów – Płock – Gąbin; szlaki zostały wyposażone w energetyczne drzewka OZE (w Wyszogrodzie i w Soczewce), lunety obserwacyjne, infrastrukturę turystyczną, nieodpłatne wypożyczalnie rowerów czy tablice dydaktyczne; wytyczenie szlaku turystycznego w Dolinie Skrwy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, tzw. szlak kajakowy; stworzenie stanowisk lęgowych dla chronionych i rzadkich gatunków awifauny i fauny; utworzenie portalu edukacji ekologicznej http://ekoinicjatywa-powiatplock.pl/; utworzenie aplikacji na tablety i smartfony, która zawiera mapy wytyczonych w ramach projektu szlaków; zaprojektowanie i założenie lasu dendrologicznego na terenie Nadleśnictwa Łąck; modernizacja schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym.

tekst i fot. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Radosne kolędowanie w Rogozinie

Już po raz 11. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Faustyny Apostołki Bożego Miłosierdzia odbył …