Targowisko ma szansę na modernizację

Wyszogród złożył wniosek na dofinansowanie przebudowy miejskiego targowiska. Jeśli środki uda się pozyskać, wyszogrodzki targ będzie najnowocześniejszym tego typu obiektem w regionie.
Samorząd planuje modernizację i przebudowę targowiska przy wykorzystaniu środków z nowego programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Mój Rynek”. Władze miasta złożyły wniosek w departamencie rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego. – Zaplanowana modernizacja targowiska miejskiego w Wyszogrodzie jest naszym sztandarowym przedsięwzięciem. W przypadku przyjęcia projektu do realizacji modernizacja rozpoczęłaby się w 2013 roku, na co wszyscy bardzo liczymy – wyjaśnia Mariusz Bieniek, burmistrz Wyszogrodu.
Samorząd może liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet miliona złotych. Dzięki realizacji Programu Rozwoju Targowisk na Obszarach Wiejskich „Mój Rynek” ze środków PROW na lata 2007-2012 rolnicy zyskaliby możliwość bezpośredniej sprzedaży płodów rolnych i poprawy swojej często dramatycznej sytuacji dochodowej.
Projekt zakłada, że targowisko w Wyszogrodzie o powierzchni 1,37 ha zostanie podzielone na dwie części. Na jednej z nich będzie można sprzedawać produkty spożywcze, a na drugiej prowadzić handel inwentarzem żywym. Obecnie obrót zwierząt jest w tym miejscu zakazany. Gdyby w Wyszogrodzie powstało targowisko z prawdziwego zdarzenia, byłoby to jedyne miejsce w regionie, gdzie rolnicy mogliby legalnie sprzedawać wyhodowane przez siebie zwierzęta. Obecnie żaden targ na terenie powiatów płockiego i gostynińskiego nie spełnia wymogów weterynaryjnych i nie może być na nich prowadzony obrót żywym inwentarzem. Rolnicy mogą sprzedawać zwierzęta jedynie na organizowanych średnio raz w tygodniu spędach.
Po modernizacji na targowisku w Wyszogrodzie mają pojawić się zadaszone stoiska podzielone na odpowiednio oznaczone sekcje, w których sprzedawane będą danego typu asortymenty. Teren zostanie odwodniony, utwardzony, oświetlony i ogrodzony. Sprzedający mieliby dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz wyremontowanego pomieszczenia socjalnego. Kupujący natomiast mieliby do dyspozycji miejsca parkingowe oraz sanitariaty.    (mś)

Zobacz kolejny artykuł

Setne urodziny

W Bodzanowie…. Weronika Jóźwiak, mieszkanka gminy Bodzanów świętowała swoje setne urodziny. Pani Weronika była świadkiem …

Dla producentów świń

Refundacja z ARiMR Trwa nabór wniosków na refundację do 75 proc. wydatków poniesionych na walkę …