Tablica dla bohaterów

Dla społeczności Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie historycznym wydarzeniem było uroczyste odsłonięcie i poświęcenie repliki tablicy poświęconej poległym w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.
Odsłonięcie tablicy było głównym punktem szkolnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatorami wmurowania tablicy byli dyrektor Szkoły Podstawowej, Bogumiła Jasińska i dyrektor Gimnazjum, Grzegorz Klus. W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice, goście, wśród których byli m.in. starosta płocki Mariusz Bieniek, burmistrz Wyszogrodu Jan Boszko, radni. Gościem honorowym był Stanisław Hinc – syn Czesława Hinca, który pełnił funkcję kierownika szkoły w latach dwudziestych.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu oraz wprowadzenia pocztów sztandarowych szkół. O wydarzeniach historycznych lat 20. ubiegłego wieku opowiedział Grzegorz Klus, a Bogumiła Jasińska powitała gości oraz podziękowała sponsorom, którzy wsparli szkolną inicjatywę. Replikę tablicy odsłonili uczniowie wyszogrodzkiej podstawówki – Zofia Zielińska oraz Dawid Brzeziński. Poświęcił ją proboszcz wyszogrodzkiej parafii ks. Grzegorz Przybyłek, który dziękował za taką inicjatywę, przypominającą o ogromnej ofierze złożonej za wolną Polskę oraz dającą przykład miłości do ojczyzny.
– Pani dyrektor i wszystkim nauczycielom dziękuję, bo to podniosłe wydarzenie i ogromna nauka historii, tradycji i kultury. To budowanie świadomości narodu od najmłodszych lat – mówił starosta Mariusz Bieniek. Z kolei burmistrz Jan Boszko dziękował za upamiętnienie żołnierzy poległych za ojczyznę. Uroczystościom na szkolnym dziedzińcu towarzyszyła iluminacja frontowych ścian budynku szkoły, np. z podobizną marszałka Józefa Piłsudskiego.
Po oficjalnym odsłonięciu tablicy w hali sportowej wszyscy mogli podziwiać przygotowany na tę okazję program artystyczny. Młodzi aktorzy wprowadzili uczestników przedstawienia w czasy I wojny światowej. Były wiersze, piosenki, układy choreograficzne.

(gsz)
fot. Ze zbiorów SP w Wyszogrodzie

Zobacz kolejny artykuł

Kto doi krowy? Roboty!

Rolnictwo to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina gospodarki. Jednak wielu z nas nie ma pojęcia …