Świetlica wiejska w Lipiankach

Powstanie świetlicy wiejskiej w Lipiankach (gm. Nowy Duninów) to dobry przykład na to, że więcej można zdziałać wspólnymi siłami. Dawny budynek szkoły na potrzeby świetlicy przeobrazili strażacy z OSP w Lipiankach i Stowarzyszenie „Nasze Lipianki”. Przy remoncie budynku przepracowali kilka tysięcy godzin.

Teraz Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiankach oraz Stowarzyszenie „Nasze Lipianki” mają nową siedzibę pod tym samym adresem – Lipianki 28A. W budynku do 2016 r. funkcjonowała niewielka szkoła dla dzieci w wieku wszesnoszkolnym. Zamknięcie szkoły odbyło się niejako na wniosek rodziców. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest niewiele w Lipiankach i pobliskim Duninowie Dużym. Klasy liczące kilka osób mają swoje zalety, ale zbyt małe, np. dwuosobowe, nie sprzyjają rozwojowi dzieci. Stąd opiekunowie maluchów zdecydowali o posłaniu pociech do szkoły w Nowym Duninowie.
Dzieci zniknęły więc z budynku szkoły w Lipiankach i początkowo nieruchomość miała zostać sprzedana. – Doszliśmy jednak do wniosku, że kwoty nam oferowane nie są satysfakcjonujące i lepiej na tym wyjdziemy, jeśli budynek pozostanie naszą własnością. Pomysł na zagospodarowanie był właściwie oczywisty – przyznaje wójt Nowego Duninowa, Mirosław Krysiak.
Jednostka OSP Lipianki ma co prawda swoją strażnicę, ale w stanie nie nadającym się do remontu i rozbudowy. Z kolei Stowarzyszenie „Nasze Lipianki” korzystało z pomieszczeń w prywatnym domu członków stowarzyszenia, a dokładnie z domu prezes Stowarzyszenia, Marzeny Nowackiej. Rok temu, w kwietniu samorząd przekazał nieruchomość po szkole tym dwóm organizacjom. Tak powstała świetlica wiejska w Lipiankach.
Jednak budynek wymagał modernizacji. Współlokatorzy szybko porozumieli się co do podziału lokalu na dwie części. Wydzielono część wspólną, z której skorzysta również parafia Duninów. Podpisano umowę użyczenia i rozpoczęły się prace remontowe.
Pierwszą poważną inwestycją był remont dachu. Dofinansowany został przez marszałka Mazowsza kwotą ponad 23,5 tys. zł. To była spora pomoc, ale bez wspólnej pracy członków obu organizacji trudno byłoby zrobić remont dachu, generalny remont i przebudowę wnętrz, boisko do siatkówki. W 2018 r. ponad 3 tys. godzin członkowie OSP i Stowarzyszenia „Nasze Lipianki” remontowali przekazany przez samorząd budynek i porządkowali teren. – Nawet jeśli ktoś nie mógł pracować, przekazywał środki, by móc opłacić specjalistów – mówi prezes Stowarzyszenia „Nasze Lipianki”, Marzena Nowacka. Działania wspierał także wójt, przekazując środki z budżetu gminy, pomagając merytorycznie, także przy rozliczeniu projektu realizowanego z samorządem województwa.
Ten rok zapowiada się także pracowicie. Sołectwa Lipianki i Duninów Duży postanowiły środki z funduszu sołeckiego przeznaczyć na dalszy remont i wyposażenie świetlicy. W sumie 29 tys. zł. Wsparcie zadeklarował także starosta płocki Mariusz Bieniek, który zaangażował się razem z wójtem i członkami Stowarzyszenia „Nasze Lipianki” w zorganizowanie obok szkoły boiska do piłki nożnej.
Na co dzień w prace nad nowym kształtem byłej szkoły angażuje się także samorząd gminy. – Przez myśl nam nie przeszło, żeby zostawić jakiekolwiek stowarzyszenie działające na naszym terenie bez wsparcia. Jeśli tylko możemy pomóc, pomagamy. Takie zdarzenia, jak to skupione wokół byłej szkoły, okazują się inwestycją nie tylko dla ludzi, ale także w ludzi. Bezcenna jest integracja i skupienie wokół wspólnej sprawy, ale także fakt, że każda „budżetowa złotówka” jest w tych wypadkach mnożona – twierdzi wójt Mirosław Krysiak.

Grzegorz Szkopek
fot. Katarzyna Majchrowska

Zobacz kolejny artykuł

Piknik integracyjny w Goślicach

Wyjątkowy piknik, który ma na celu integrację dzieci niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników poprzez zabawę …