Stypendia dla uczniów z gminy Bulkowo

Najlepsi uczniowie ze szkół prowadzonych przez gminę Bulkowo zostali wyróżnieni stypendiami. W tym roku przyznano je 29 uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjów.
„Stypendium Wójta Gminy Bulkowo” przyznawane jest najlepszym uczniom, którzy uczęszczają do szkół prowadzonych przez gminę Bulkowo. Otrzymać je mogą uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, wykazują się wzorową frekwencją i dobrym zachowaniem. Głównym kryterium jest średnia ocen (5,0 dla uczniów szkół podstawowych i 4,75 dla młodzieży gimnazjalnej). Stypendia można otrzymać dwa razy w roku – po każdym z semestrów.
Tuż przed feriami wójt gminy Bulkowo Gabriel Graczyk spotkał się z wyróżnionymi uczniami, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w II semestrze roku szkolnego 2017/2018. Na ten cel gmina przeznaczyła 4350,00 zł. Każdy ze stypendystów otrzymał nagrodę w kwocie 150 zł oraz okolicznościowy dyplom uznania.
Gminny program stypendialny wprowadzono w życie w 2011 roku. Mogą brać w nim udział uczniowie poczynając od II semestru IV klasy aż do ukończenia gimnazjum, którzy uczą się szkołach prowadzonych przez gminę Bulkowo.

(ek)
fot. Ze zbiorów UG Bulkowo

Zobacz kolejny artykuł

Kto doi krowy? Roboty!

Rolnictwo to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina gospodarki. Jednak wielu z nas nie ma pojęcia …