Studniówka w gąbińskim „Staszicu”

Tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie bawili się na jedynym i niepowtarzalnym balu, czyli studniówce. Jak zaznaczyli prowadzący bal przedstawiciele klas maturalnych – Ilona Wojtalewicz i Błażej Felczak, w takim gronie spotkano się po raz pierwszy i ostatni.
Tradycja balu studniówkowego sięga początków XIX w. Egzamin dojrzałości, a co za tym idzie także studniówkę, mamy dzięki Wilhelmowi von Humboldtowi, który zreformował pruskie szkolnictwo. Ponieważ Polska znajdowała się wtedy pod zaborami, zmiany objęły również część polskich ziem.
Studniówka 2019 maturzystów ze „Staszica” odbyła się w Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowym Żawakol w Gąbinie. Część oficjalną rozpoczęła dyrektor szkoły Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk, która powitała zaproszonych gości. Wśród nich byli m.in. wicestarosta Iwona Sierocka, przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, burmistrz Gąbina Krzysztof Jadczak.
W imieniu rodziców przewodniczący Rady Rodziców Sławomir Felczak dziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za wkład pracy w wychowanie młodzieży. Uczniowie także dziękowali nauczycielom i pracownikom „Staszica”, organowi prowadzącemu szkołę, czyli starostwu powiatowemu i przyjaciołom szkoły. Szczególne podziękowania trafiły do Tomasza Obidowskiego, który z dużym zaangażowaniem przygotował młodzież do tradycyjnego poloneza.
To tradycyjny polonez rozpoczął mniej oficjalną część studniówki. A bawiono się do późnych godzin nocnych.

(gsz)
fot. Ze zbiorów „Staszica”

Zobacz kolejny artykuł

Kto doi krowy? Roboty!

Rolnictwo to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina gospodarki. Jednak wielu z nas nie ma pojęcia …