Strażacy – ochotnicy z dofinansowaniem

27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Płocka oraz powiatów płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego otrzymało dofinansowanie na remont swoich strażnic. Pieniądze z budżetu województwa mazowieckiego trafiły do kas gmin, w których znajdują się obiekty.
Na Mazowszu jest blisko dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tysięcy strażaków – ochotników. Druhowie z naszego województwa są świetnie przygotowani do wykonywania powierzonych zadań. Są przeszkoleni zarówno z zakresu ratownictwa drogowego, jak i medycznego. Co ważne, dysponują coraz lepszym sprzętem, w tym nowoczesnymi samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Jest to możliwe również dzięki środkom z budżetu województwa. Od lat samorząd Mazowsza wspiera Ochotnicze Straże Pożarne. Od 2006 do 2017 roku przekazał na zakup sprzętu i samochodów gaśniczych ponad 71 mln złotych. Pozwoliło to na zakup ponad 500 wozów bojowych, ponad 20 łodzi oraz 150 zestawów ratownictwa technicznego i medycznego. – Strażacy z Mazowsza dysponują coraz lepszym sprzętem. Pojawiły się jednak głosy, że potrzebne są pieniądze na remonty strażnic. W tym roku udało nam się wygospodarować na ten cel kwotę 5 milionów złotych. Liczba złożonych wniosków przeszła nasze oczekiwania. Na razie jest to program pilotażowy, ale jeśli tylko pozwolą na to środki w budżecie, będziemy go kontynuować w kolejnych latach – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
W skali województwa zrealizowanych zostanie w sumie 214 przedsięwzięć. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty dachów, bram garażowych, stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji, posadzek oraz instalacji elektrycznych i wentylacyjnych. Maksymalna kwota dofinansowania wyniosła ponad 23 tysiące złotych.

tekst i fot. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Galeria Szkół w Małej Wsi

Koniec roku szkolnego zbliża się nieuchronnie. Już tylko niecałe trzy miesiące dzielą uczniów klas ósmych …