Sprzęt dla strażaków z gminy Słupno

Jednostki OSP z terenu gminy Słupno otrzymały strażacki sprzęt od samorządu Mazowsza.
Przekazanie sprzętu odbyło się podczas posiedzenia zarządu oddziału gminnego OSP w Słupnie. Jego gośćmi byli m.in. marszałek województwa Adam Struzik, starosta płocki Mariusz Bieniek. Z rąk marszałka Mazowsza każda jednostka otrzymała po cztery komplety ubrań specjalnych, cztery pary butów specjalnych, cztery hełmy strażackie z latarkami oraz dwie pary rękawic specjalnych. Natomiast Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Słupno otrzymała upominki. – Docenienie strażaków ochotników z gminy Słupno jest podziękowaniem za trudną i społeczną pracę na co dzień, za zaangażowanie i pomoc na terenie powiatu płockiego, a także województwa – stwierdził starosta płocki, Mariusz Bieniek.

(gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Świetlica wiejska w Lipiankach

Powstanie świetlicy wiejskiej w Lipiankach (gm. Nowy Duninów) to dobry przykład na to, że więcej …