Społeczna inicjatywa w Siecieniu

W Siecieniu (gm. Brudzeń Duży) został powołany do życia Lokalny Klub Wolontariusza. Utworzenie Klubu oraz przeprowadzenie warsztatów „Twórczy recykling” miało na celu wzrost zaangażowania lokalnej społeczności w działania o charakterze charytatywnym i wolontarystycznym.
Lokalny Klub Wolontariusza powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Mieszkańców Siecienia i Okolic Na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej. – Kluczem do powstania Klubu była chęć podjęcia wspólnego wysiłku ukierunkowanego na lepszą jakość życia w naszej społeczności. Wyszliśmy z założenia, że konieczne są działania na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, którym poprzez efekty swojej pracy będziemy w stanie pokazać, iż są one cały czas elementem naszej społeczności. Uznaliśmy, że z uwagi na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponuje Stowarzyszenie, nie jesteśmy w stanie prowadzić działalności stricte pomocowej. Ale jesteśmy w stanie pokazać gestami, że praca wolontariacka ma sens, wtedy gdy działamy na rzecz drugiego człowieka – mówi Krzysztof Górdziński, prezes zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Siecienia i Okolic Na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej.
Po przeprowadzeniu akcji informacyjno-promocyjnej w Lokalnym Klubie Wolontariusza znalazło się 15 osób. Wolontariuszami były głównie panie w wieku od 20 do 65 lat. Wzięły one udział w warsztatach „Twórczy recykling”. Pod okiem instruktorów odbyło się 20 spotkań (60 godzin). Małgorzata Górdzińska prowadziła warsztaty kroju i szycia, a Bożena Kozyra zajęcia z dekorowania. W ramach każdego z tych spotkań powstały m.in. torby, poduszki, serduszka, dzwoneczki, lampiony, wazony, pojemniczki.
Kolejnym etapem działań Klubu było nawiązanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym w celu dotarcia z podarunkami do osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy. Wolontariusze przekazali swoje rękodzieło pracownikom GOPS-u.
– Zrealizowany projekt Lokalnego Klubu Wolontariusza naszym zdaniem zakończył się sukcesem. Więcej wolontariuszy niż zakładaliśmy na początku współpracowało z nami przez cały okres realizacji projektu. Część z osób tworzących Klub nadal deklaruje chęć niesienia wsparcia innym, angażowania się na rzecz lokalnej społeczności. Efektem projektu, poza deklaracjami dalszej współpracy w ramach dotychczasowej formuły, jest też zmiana postaw społecznych. Obserwujemy, a także z przeprowadzonych rozmów wynika, iż poprzez projekt wpłynęliśmy na wzrost zaangażowania społecznego mieszkańców Siecienia i okolic, wzrost poczucia „przydatności”, a także nabycie nowych umiejętności – chociażby kroju i szycia czy dekorowania – mówi Krzysztof Górdziński.
Dodaje, że dla Stowarzyszenia kluczowe jest nawiązanie współpracy z instytucjami pomocowymi, zbudowanie zaplecza wolontarystycznego, co pozwoli na kontynuację działań o podobnym charakterze w przyszłości.
Projekt Lokalnego Klubu Wolontariusza otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Działaj Lokalnie 2018 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP – Młodzi Razem” i powiatu płockiego.

(gsz)
fot. Ze zbiorów Lokalnego Klubu Wolontariusza

Zobacz kolejny artykuł

Kto doi krowy? Roboty!

Rolnictwo to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina gospodarki. Jednak wielu z nas nie ma pojęcia …