Śladami Kryskich

„Rodzina Kryskich w Drobinie” – takie było hasło konferencji naukowej, która odbyła się oczywiście w Drobinie. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata nauki, miłośnicy historii i mieszkańcy miasta.
Ród Kryskich przez wieki związany był z Drobinem. Należał do najznamienitszych na północnym Mazowszu. W XVI i XVII wieku odgrywał też znaczącą rolę w życiu politycznym Polski. Wojciech Kryski był sekretarzem króla Zygmunta Augusta. Jeździł z misjami dyplomatycznymi m.in. do papieża i króla Hiszpanii. Feliks Kryski na początku XVII wieku został marszałkiem izby poselskiej, a w 1613 r. kanclerzem wielkim koronnym. Córka Pawła Kryskiego, Małgorzata Kostkowa, to matka świętego Stanisława Kostki. W Drobinie trwały ślad po Kryskich to ufundowany przez nich kościół.
Skąd pomysł, by właśnie teraz organizować konferencję naukową o rodzinie Kryskich? – Sporo się wydarzyło w ciągu tego roku w Drobinie, jeśli chodzi o rodzinę Kryskich. Został odrestaurowany jeden z nagrobków, rozpoczęły się prace przy dworze. Chcieliśmy to pokazać i zastanowić się nad przyszłymi działaniami w celu poznania historii Drobina – mówił Rafał Nadolny, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.
Burmistrz Sławomir Wiśniewski, stwierdził, że sala, w której odbywa się konferencja, była świadkiem wielu ważnych i historycznych wydarzeń w życiu Drobina. – Tym razem zgromadziło się tu grono profesorskie, by rozmawiać o historii naszego regionu – stwierdził burmistrz. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Robert Kunkel z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Leszek Kajzer z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwsza część konferencji była poświęcona głównie renowacji nagrobka Pawła i Anny Kryskich oraz ich syna Wojciecha. To renesansowy nagrobek o dużej wartości artystycznej i historycznej. Naukowcy opowiadali, jakie prace musieli wykonać podczas renowacji. Stwierdzili również, że na jednej ze ścian kościoła odkryli polichromie. Jednak kolejne odkrycia to kwestia środków, którymi będą dysponować naukowcy.
Druga część konferencji dotyczyła prac archeologicznych prowadzonych w wakacje wokół ruin drobińskiego dworu i jego piwnicach. Dzisiaj nie ma już śladu nawet po ruinach. Ale podczas swoich prac archeolodzy dokonali ciekawych odkryć. W fundamentach znaleźli m.in. kafle naczyniowe. Ich zdaniem pochodzą z XVI wieku. Według archeologów użycie właśnie kafli naczyniowych przy budowie dworu świadczy, że należał on do ówczesnej elity społecznej. Są niemal pewni, że był to dwór Kryskich. Wakacyjne wykopaliska były ratowniczymi badaniami archeologicznymi. Być może kolejne badania przyniosą kolejne odkrycia, potwierdzające tezę archeologów.
Podczas konferencji w Drobinie powołano radę programową do spraw odbudowy i rewitalizacji dworu Kryskich.    (gsz)
fot. Grzegorz Szkopek

Zobacz kolejny artykuł

Setne urodziny

W Bodzanowie…. Weronika Jóźwiak, mieszkanka gminy Bodzanów świętowała swoje setne urodziny. Pani Weronika była świadkiem …

Dla producentów świń

Refundacja z ARiMR Trwa nabór wniosków na refundację do 75 proc. wydatków poniesionych na walkę …