Sesja Rady Powiatu w Płocku

Przedostatnia sesja Rady Powiatu w Płocku przebiegła pod znakiem wahających się nastrojów. Jeszcze zanim się zaczęła, w kuluarach dominował nastrój pewnego przygnębienia, zwłaszcza wśród radnych, którzy stracili mandaty po wyborach samorządowych. Ale później było podniośle i patriotycznie.
O podniosły nastrój zadbał zespół wokalny Art Menu, pod kierunkiem Andrzeja Sitka, który na początku sesji wystąpił z krótkim koncertem pieśni patriotycznych. Zespół, który od dwóch miesięcy ćwiczy w sali starostwa, gdzie odbywają się sesje, rozpoczął od hymnu państwowego i „Roty”. Kilkanaście dziewcząt urzekło swoim śpiewem uczestników sesji, którzy nagrodzili występ gromkimi brawami.
Potem radni wrócili do sesyjnej rzeczywistości. Starosta płocki Mariusz Bieniek poprosił o wprowadzenie do porządku obrad trzech nowych uchwał – udzielenia pomocy finansowej Gąbinowi w wysokości 50 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej oraz dotyczących zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej związanych z przesunięciem środków na oświatę. Radni zaakceptowali te zmiany.
Oświata była jednym z najważniejszych tematów przedostatniej sesji Rady Powiatu. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Małgorzata Struzik. Z tego sprawozdania wynika, że w szkołach prowadzonych przez powiat płocki, w roku szkolnym 2017/2018, uczyło się 1385 osób, zatrudnionych było 226 nauczycieli. Małgorzata Struzik zaznaczyła też, że wyniki egzaminów w powiatowych szkołach były lepsze od średniej wojewódzkiej, zwłaszcza w liceach ogólnokształcących. Mówiła także o wielu inicjatywach, w których uczestniczyły szkoły. – Pragnę podziękować wszystkim dyrektorom szkół oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płocku za osiągane wyniki, świadczące o wytężonej pracy włożonej w rozwój szkół oraz działania nakierowane na podniesienie jakości edukacji – mówiła Małgorzata Struzik.
Miłym akcentem podsumowującym sprawozdanie było wręczenie czeków na kwotę 3,5 tys. zł dyrektorom powiatowych szkół. Te pieniądze mają zostać wykorzystane na potrzeby placówek.
Radni przyjęli też „oświatowe” uchwały, czyli te o zmianie w budżecie powiatu i zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

tekst i fot. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Galeria Szkół w Małej Wsi

Koniec roku szkolnego zbliża się nieuchronnie. Już tylko niecałe trzy miesiące dzielą uczniów klas ósmych …