Senior w kulturze

Przedstawienie wystawione w Dniu Seniora w remizie OSP w Parzeniu (gm. Brudzeń Duży) było punktem kulminacyjnym projektu „Senior w kulturze”.
Projekt realizowała nieformalna grupa słuchaczy Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Brudzenia Dużego, we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. W przedsięwzięcie zaangażowały się też osoby zrzeszone w brudzeńskim kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które śpiewają w chórze „Sami swoi”.
Celem projektu była integracja seniorów poprzez aktywne spędzenie czasu wolnego, aktywizacja osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt, współpraca i współdziałanie różnych podmiotów. W przygotowaniach przedsięwzięcia wzięło udział łącznie 36 osób.
W ramach projektu powstał montaż słowno-muzyczny związany z II wojną światową. Ale zanim seniorzy zaprezentowali swoje dzieło, odbyło się 10 warsztatów teatralnych pod kierunkiem aktora płockiego teatru Mariusza Pogonowskiego i 10 warsztatów muzycznych pod okiem Jana Lisa. W ramach przygotowań seniorzy byli też w płockim teatrze na sztuce Bohdana Urbankowskiego „Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły” w reżyserii Marka Mokrowieckiego. Zwiedzili też zaplecze teatru, a oprowadzających ich Mariusz Pogonowski przekazał szereg cennych wskazówek i dobrych rad co zrobić, aby przygotowywany program wypadł jak najlepiej.
Program został zaprezentowany grupie seniorów i mieszkańców na imprezie zorganizowanej z okazji Dnia Seniora. W remizie OSP w Parzeniu obejrzało go 80 osób.

(gsz)
fot. archiwum

Zobacz kolejny artykuł

Świetlica wiejska w Lipiankach

Powstanie świetlicy wiejskiej w Lipiankach (gm. Nowy Duninów) to dobry przykład na to, że więcej …