Ruszyła rozbudowa oczyszczalni

W Bodzanowie uroczyście świętowano kolejny etap projektu związanego z budową sieci kanalizacyjnej. To rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków.
Gmina Bodzanów w 2015 r. podjęła działania zmierzające do aktualizacji projektu kanalizacji sanitarnej, po to aby spełnić wymogi konkursowe i otrzymać unijne dofinansowanie. Pierwotne założenia z 2012 r. nie uwzględniały bowiem rozbudowy oczyszczalni ścieków. Po uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni i aktualizacji projektu sieci gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów”. Wniosek zyskał akceptację i znalazł się na pierwszym miejscu na liście inwestycji skierowanych do dofinansowania.
W maju ub. r. gmina podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie. Sięgnęło ono prawie 8 mln zł. Koszt całego projektu jest szacowany na ponad 15,2 mln zł.
Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie-Działkach o łącznej długości 15,85 km oraz rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bodzanowie o drugi ciąg technologiczny.
Rozbudowa oczyszczalni jest konieczna, aby budowa sieci kanalizacji sanitarnej miała sens. Bo dzisiejsza oczyszczalnia była przewidziana do obsługi 8-kilometrowego odcinka kanalizacji. Jej parametry techniczne nie pozwoliłyby na prawidłowe wykorzystanie rozbudowywanej sieci kanalizacji, do której będzie mogło podłączyć się niemal 1,4 tys. odbiorców.
Oczyszczalnia zostanie rozbudowana o drugi ciąg technologiczny, co zwiększy jej przepustowość ze 180 do 360 m sześc. na dobę. W ramach prac wykonane zostaną m.in. rozbudowa budynku techniczno-socjalnego, żelbetowy reaktor biologiczny dla nowego ciągu technologicznego, zbiornik osadu, zbiornik uśredniający punkt zlewny ścieków dowożonych, studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych, stacja zlewcza, drogi dojazdowe, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu.
Budowa sieci kanalizacyjnej, w tym rozbudowa oczyszczalni, to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat. To też jedno z największych przedsięwzięć na terenie gminy w ostatnich latach. Nic dziwnego, że rozpoczęcie rozbudowy oczyszczalni było uroczyste, a we wbiciu pierwszej łopaty wzięli udział m.in. europoseł Jarosław Kalinowski, starosta płocki Mariusz Bieniek i włodarze gminy.

(gsz)
fot. Ze zbiorów UG Bodzanów

Zobacz kolejny artykuł

Kto doi krowy? Roboty!

Rolnictwo to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina gospodarki. Jednak wielu z nas nie ma pojęcia …