fot. Ze zbiorów UG w Brudzeniu Dużym

Reaktywacja muzeum w Murzynowie

Po siedmiu latach przerwy znowu zaczęło działać Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie (gm. Brudzeń Duży). Właśnie odbyła się uroczysta reaktywacja placówki, w której prezentowana jest nowa ekspozycja.
Muzeum w Murzynowie powstało w 1978 r. Pomysłodawcą powołania do życia placówki był wybitny etnolog profesor Jacek Olędzki. Z jego inicjatywy jedno z gospodarstw stało się bazą badań terenowych i Muzeum Geografii Historyczno-Kulturowej, przekształcona później w Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego. Działało do 2009 r.
W tym roku z inicjatywy Urzędu Gminy oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zostało reaktywowane. Muzeum mieści się w starej chacie z początku XX wieku, należącej niegdyś do rodziny Wieckowskich, a wybudowanej przez wędrownego kamieniarza Konstantego Przybylskiego. Drewniana, kryta strzechą chata, w której niegdyś mieszkał związany z Wisłą przewoźnik, a później przez wiele lat również prof. Jacek Olędzki, wyposażona jest w eksponaty będące darami mieszkańców.
Autorem nowej ekspozycji jest etnograf Wojciech Marchlewski. W specjalnym folderze napisał o niej, że ma charakter tematyczny i wielowątkowy: „W ekspozycji przenikają się dwa podstawowe watki: tożsamość mieszkańców oraz „ludzie Wisły”. Wątki te pojawiają się na ekspozycji prezentującej zajęcie ludności związane z Wisłą, w ekspozycji życie codzienne murzynowiaków oraz ekspozycji poświęconej Jackowi Olędzkiemu. Główną część zbiorów stanowią eksponaty związane z dawnymi zajęciami mieszkańców Murzynowa: rybactwem, flisactwem i żeglugą wiślaną, z rzemiosłami, sadownictwem i uprawą roli”.
Ciekawostką dotyczącą Murzynowa jest fakt, że był tu kręcony jeden z najbardziej kultowych polskich filmów. W 1969 r. Przy nieistniejącej już dziś przystani w Murzynowie był zacumowany statek „Neptun” i to na nim kręcony był „Rejs” Marka Piwowskiego. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Kto doi krowy? Roboty!

Rolnictwo to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina gospodarki. Jednak wielu z nas nie ma pojęcia …