Publiczne rondo przed prywatnym domem

Jeszcze za kadencji poprzedniego wójta w StaroŸrebach wybudowano rondo. Z tego faktu nie wszyscy s¹ dzisiaj zadowoleni.

– To nie do pomyślenia, że ktoś wymyślił coś takiego. Owszem jest droga, wyasfaltowana, ale rondo? Śmiechu warte. Przebiega dokładnie koło bramy prywatnego właściciela działki. Rondo powinno być na środku ulicy, a tymczasem jakby ze wstydu ktoś schował to architektoniczne dzieło tuż przy budynkach mieszkalnych. Czy to się uda kiedyś naprawiś? – pyta czytelnik, a my powtarzamy pytanie w Urzędzie Gminy.
Ostatecznie odpowiedź przyszła z Biura Projektowego Raway z Warszawy od Rafała Piotrowskiego. – W odpowiedzi informuję, że zaprojektowane skrzyżowanie drogowe to mini rondo, które zostało zaprojektowane zgodnie z prawomocnym zgłoszeniem i jest ono zgodne z prawem. Skrzyżowanie znajduje się w pasie drogowym, bliskość prywatnej posesji wiąże się z brakiem miejsca w pasie drogowym i występowaniem istniejącego skrzyżowania z przesuniętymi wlotami. Zachęcam Panią Redaktor do odwiedzin gminy Staroźreby i wypróbowania skrzyżowania typu mini rondo.
Architekt nie wie, czy rondo w takiej postaci zostanie, czy będzie w niedalekiej przyszłości przebudowane. – Jeśli chodzi o zmiany, to oczywiście wszystko można zmienić, tylko pytanie, czy ma to sens. Zmiany w tym skrzyżowaniu wiązałyby się z podziałem działek prywatnych i poszerzeniami pasa drogowego.
Mini rondo w Staroźrebach ma szansę stać się lokalną atrakcją turystyczną. Takiego rozwiązania trudno byłoby szukać w innych miastach.

Jol.
fot. archiwum

Zobacz kolejny artykuł

Piknik integracyjny w Goślicach

Wyjątkowy piknik, który ma na celu integrację dzieci niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników poprzez zabawę …