fot. Grzegorz Szkopek

Podziękowania dla wolontariuszy

W gąbińskim Zespole Szkół im. Stanisława Staszica świętowano Powiatowy Dzień Wolontariusza. Było mnóstwo słów podziękowań i wyróżnień dla osób, które poświęcają się dla innych.
W spotkaniu najliczniejszą grupę stanowili wolontariusze z „Klubu ośmiu” z gąbińskiego „Staszica”. Ale nie zabrakło też wolontariuszy ze szkół prowadzonych przez płockie starostwo, czyli z Wyszogrodu, Staroźreb, Płocka. Wśród gości pojawili się m.in. wicestarosta płocki Iwona Sierocka, szef płockiej delegatury urzędu marszałkowskiego Tomasz Kominek, burmistrz Gąbina Krzysztof Jadczak, szefowa Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych płockiego starostwa Małgorzata Struzik. Witając wszystkich dyrektor „Staszica” Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk stwierdziła, że wolontariat to istotna część działalności organizacji pozarządowych, które we współczesnym świecie coraz częściej zajmują się osobami potrzebującymi pomocy.
O wolontariacie w „Staszicu” mówiły Marzena Sosińska i Kamilla Krakowska, opiekunki „Klubu ośmiu” oraz uczeń trzeciej klasy LO Bartosz Lewandowski. – Nie sposób opisać wszystkich działań szkolnego wolontariatu podejmowanych na przestrzeni kilkunastu lat. Ale pewne jest to, że to właśnie wolontariusze są przykładem do naśladowania dla innych – mówiła Marzena Sosińska, laureatka konkursu „Kwiat powiatu 2013” w kategorii wolontariusz roku. Dodała, że „Klub ośmiu” istnieje od 2004 r., ale idea wolontariatu pojawiła się w szkole dużo wcześniej.
Wicestarosta Iwona Sierocka dziękowała za propagowanie idei wolontariatu. – To bardzo ważne w dzisiejszych czasach, gdy młodzi ludzie mają tak wiele różnych atrakcji wokół siebie. Chciałabym podziękować wszystkim wolontariuszom za ich pracę – stwierdziła wicestarosta. Natomiast Małgorzata Struzik wręczyła wręczyła upominki dyrektorom szkół, nauczycielom – opiekunom i uczniom działającym w grupach wolontariackich w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu płockiego. – Wasza energia, kreatywność jest godna podziwu. Jesteście wzorem do naśladowania – mówiła do wolontariuszy Małgorzata Struzik.
Tomasz Kominek w imieniu marszałka województwa wręczył kilkunastu osobom dyplomy uznania i dziękował wszystkim, którzy kształtują wolontariuszy. Z kolei burmistrz Krzysztof Jadczak wyraził nadzieję, że po opuszczeniu szkolnych murów praca wolontariuszy się nie skończy i zachęcał ich do dalszego działania. W specjalnym liście wolontariuszom dziękował też poseł Piotr Zgorzelski.
Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny „Ludzki gest”, przygotowany przez uczniów „Staszica”. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Świetlica wiejska w Lipiankach

Powstanie świetlicy wiejskiej w Lipiankach (gm. Nowy Duninów) to dobry przykład na to, że więcej …