fot. Grzegorz Szkopek

Podziękowania dla wolontariuszy

W gąbińskim Zespole Szkół im. Stanisława Staszica świętowano Powiatowy Dzień Wolontariusza. Było mnóstwo słów podziękowań i wyróżnień dla osób, które poświęcają się dla innych.
W spotkaniu najliczniejszą grupę stanowili wolontariusze z „Klubu ośmiu” z gąbińskiego „Staszica”. Ale nie zabrakło też wolontariuszy ze szkół prowadzonych przez płockie starostwo, czyli z Wyszogrodu, Staroźreb, Płocka. Wśród gości pojawili się m.in. wicestarosta płocki Iwona Sierocka, szef płockiej delegatury urzędu marszałkowskiego Tomasz Kominek, burmistrz Gąbina Krzysztof Jadczak, szefowa Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych płockiego starostwa Małgorzata Struzik. Witając wszystkich dyrektor „Staszica” Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk stwierdziła, że wolontariat to istotna część działalności organizacji pozarządowych, które we współczesnym świecie coraz częściej zajmują się osobami potrzebującymi pomocy.
O wolontariacie w „Staszicu” mówiły Marzena Sosińska i Kamilla Krakowska, opiekunki „Klubu ośmiu” oraz uczeń trzeciej klasy LO Bartosz Lewandowski. – Nie sposób opisać wszystkich działań szkolnego wolontariatu podejmowanych na przestrzeni kilkunastu lat. Ale pewne jest to, że to właśnie wolontariusze są przykładem do naśladowania dla innych – mówiła Marzena Sosińska, laureatka konkursu „Kwiat powiatu 2013” w kategorii wolontariusz roku. Dodała, że „Klub ośmiu” istnieje od 2004 r., ale idea wolontariatu pojawiła się w szkole dużo wcześniej.
Wicestarosta Iwona Sierocka dziękowała za propagowanie idei wolontariatu. – To bardzo ważne w dzisiejszych czasach, gdy młodzi ludzie mają tak wiele różnych atrakcji wokół siebie. Chciałabym podziękować wszystkim wolontariuszom za ich pracę – stwierdziła wicestarosta. Natomiast Małgorzata Struzik wręczyła wręczyła upominki dyrektorom szkół, nauczycielom – opiekunom i uczniom działającym w grupach wolontariackich w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu płockiego. – Wasza energia, kreatywność jest godna podziwu. Jesteście wzorem do naśladowania – mówiła do wolontariuszy Małgorzata Struzik.
Tomasz Kominek w imieniu marszałka województwa wręczył kilkunastu osobom dyplomy uznania i dziękował wszystkim, którzy kształtują wolontariuszy. Z kolei burmistrz Krzysztof Jadczak wyraził nadzieję, że po opuszczeniu szkolnych murów praca wolontariuszy się nie skończy i zachęcał ich do dalszego działania. W specjalnym liście wolontariuszom dziękował też poseł Piotr Zgorzelski.
Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny „Ludzki gest”, przygotowany przez uczniów „Staszica”. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Zapustnicy ze Szczawina Kościelnego. Odświeżyli polski zwyczaj

„Zapusty” to tradycyjnie ostatnie dni karnawału. Rozpoczyna je tłusty czwartek, a kończą ostatki. W polskiej …