Podsumowanie inwestycji

W 2017 r. udało się na Mazowszu przeprowadzić szereg ważnych inwestycji. Środki na ten cel pochodziły zarówno z budżetu województwa mazowieckiego, jak i Unii Europejskiej. Modernizacje szpitali, instytucji kultury, budowa i remonty dróg to tylko niektóre z przykładów przeprowadzonych w subregionie płockim zadań. W sumie w tym roku do subregionu płockiego z budżetu województwa mazowieckiego trafiło ponad 53,7 mln zł.
Subregion płocki w 2017 r. to: 58 km wybudowanych lub zmodernizowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego; 21 inwestycji w placówkach służby zdrowia subregionu płockiego wykonanych ze środków samorządu województwa mazowieckiego; 13 inwestycji w instytucjach kultury; 6 jednostek OSP z dofinansowaniem do zakupu sprzętu; 140 podpisanych umów w ramach RPO WM 2014–2020 na łączne dofinansowanie w wysokości 320 mln zł.
– Śmiało mogę powiedzieć, że 2017 rok był dobrym rokiem dla Mazowsza i subregionu płockiego. Był to czas wytężonej pracy, ale też wielu ważnych dla mieszkańców naszego województwa inwestycji. W samym regionie płockim pochłonęły one ponad 53,7 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego. Najwięcej z tych środków przeznaczyliśmy na projekty drogowe i inwestycje w służbie zdrowia. Te zadania zawsze wymagają największych nakładów finansowych. Nasze instytucje kultury również rozpoczęły kilka ciekawych przedsięwzięć, które będą realizowane albo wyłącznie z naszego budżetu, albo przy udziale środków unijnych w ramach RPO WM. Po raz kolejny udało nam się wygospodarować wsparcie dla strażaków ochotników, którzy bez specjalistycznych wozów strażackich i odpowiedniego sprzętu nie mogliby nieść nam pomocy – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Drogi wojewódzkie
Dzięki środkom z budżetu samorządu województwa mazowieckiego (28,6 mln zł) wyremontowano lub zmodernizowano ponad 27 km dróg wojewódzkich przebiegających przez subregion płocki.

fot. Materiały UMP Płock

Zobacz kolejny artykuł

Samorządowe regaty w Nowym Duninowie

Jeśli mamy lipiec, to pora na tradycyjne regaty żeglarskie w Nowym Duninowie. To regaty samorządowe, …

400 studentów i wszyscy zdali

Mają konta na Facebooku, tańczą w kręgu, nie opuszczają zajęć, pomysłowością i energią nie raz …