Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dla dojrzałych studentów
Powiat płocki podpisał porozumienie w sprawie powstania Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To przedsięwzięcie ma sprawić, że nieco starsi mieszkańcy wsi i małych miast wyjdą z domów, nauczą się czegoś nowego i będą się integrowali. Gminy, które chciałyby się zaangażować w działalność Uniwersytetu mogą zgłaszać swój akces do 29 września.
– UTW działają już w Płocku, dlaczego miałyby nie istnieć na terenie powiatu płockiego? – stwierdziła wicestarosta Iwona Sierocka, otwierając spotkanie poświęcone temu przedsięwzięciu. Poinformowała, że powiat podpisał porozumienie z Samodzielnym Kołem Terenowym nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi, które jest założycielem i będzie prowadziło UTW.
W ramach porozumienia powiat zobowiązał się m.in. do objęcia patronatu nad działalnością edukacyjną UTW, delegowania swojego przedstawiciela do Rady Programowo-Naukowej, promowania działalności Uniwersytetu, rekomendowania wykładowców do prowadzenia zajęć, współpracy w pozyskiwaniu grantów na działalność UTW. Założyciele Uniwersytetu będą z kolei m.in. prowadzić edukację w różnych dziedzinach, włączać osoby starsze do systemu kształcenia i rozwijać ich sprawność intelektualną oraz fizyczną, przeciwdziałać samotności, aktywizować ludzi starszych i poprawiać jakość ich życia.
Koordynatorem przedsięwzięcia ze strony powiatu płockiego została dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego, Karolina Koper. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi, Andrzej Barciński i wiceprezes Wiesław Żmuda, powiatowe radne Jadwiga Milewska i Magdalena Woja, wójt Małej Wsi Zygmunt Wojnarowski i wójt Nowego Duninowa, Mirosław Krysiak. – Cała idea naszego Uniwersytetu polega na tym, abyśmy uzupełniali się wzajemnie w gminach: wiedzą, doświadczeniem, pasjami – wyjaśniał Andrzej Barciński.
Część gmin powiatu płockiego już zadeklarowała udział w działaniach Uniwersytetu. Pozostałe mają na to czas do 29 września. Gdyby jednak gmina się nie zdecydowała na udział w przedsięwzięciu, to jej mieszkańcy i tak będą mogli korzystać z zajęć UTW. Te mają się odbywać w poszczególnych gminach. To gminne samorządy miałyby zapewnić sale do prowadzenia zajęć. – Oczywiście chodzi nam o nieodpłatne udostępnianie sal. Liczymy również, że gminy sfinansują mieszkańcom dojazd na spotkania w ramach UTW – stwierdziła radna Jadwiga Milewska, która jest także w zarządzie Stowarzyszenia prowadzącego Uniwersytet.
Cykl kształcenia trwałby dwa lata i byłby podzielony na semestry. Słuchacze UTW mogą liczyć na indeksy. Do wyboru będzie kilka kursów, np. językowy, komputerowy, zdrowego stylu życia, historii regionalnej. Po zakończeniu dwuletniego cyklu, słuchacz będzie mógł rozpocząć kształcenie w innych dziedzinach. Zajęcia odbywałyby się przynajmniej raz na dwa tygodnie.
Andrzej Barciński zaznaczył, że członkom Stowarzyszenia i wszystkim zainteresowanym bardzo zależy na tym, by Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku ruszył jak najszybciej. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Kto doi krowy? Roboty!

Rolnictwo to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina gospodarki. Jednak wielu z nas nie ma pojęcia …