Pieniądze trafią na Mazowsze Płockie

Blisko 900 tys. zł trafi za pośrednictwem samorządu województwa na organizację na Mazowszu konferencji, seminariów, targów, konkursów czy szkoleń w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wśród beneficjentów są przedstawiciele Mazowsza Płockiego.
W sumie środki pozyskało 17 beneficjentów. Zostaną one przeznaczone na realizację 27 wydarzeń związanych z rolnictwem, przetwórstwem i agroturystyką. – To bardzo ważne środki, bo skierowane na aktywizację obszarów wiejskich. Wśród podpisanych umów jest wiele inicjatyw realizowanych przez mieszkańców zarówno dużych, jak i małych miejscowości. Są wśród nich imprezy cykliczne, projekty turystyczne, ale też wydarzenia związane oczywiście z promowaniem polskiej kultury i tradycji właśnie na terenach wiejskich – mówi wicemarszałek Mazowsza, Janina Ewa Orzełowska.
Najwięcej umów, bo aż 11, podpisał Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Wśród beneficjentów znalazły się też miasto i gmina Drobin, Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu, Lokalne Grupy Działania „Aktywni razem” i „Razem dla rozwoju”, skupiające gminy z powiatu płockiego.
Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim, dzięki pozyskanym środkom zorganizują szereg wydarzeń związanych z rolnictwem, przetwórstwem i agroturystyką. Odbędą się seminaria i konferencje, m.in. „Rozwój przedsiębiorczości – produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”, „Zarządzanie gospodarstwem rolnym”, „Ubezpieczenia w rodzinnych gospodarstwach rolnych”. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na konkursy na najlepsze gospodarstwo ekologiczne MODR Warszawa, XXV Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, jak i na wyjazdy studyjne i szkoleniowe.
Dofinansowanie pozwoli także na organizację imprez promocyjno-informacyjnych na całym Mazowszu. Chociażby wesprze dożynki gminno-powiatowe w Drobinie, które odbędą się 3 września.

(gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Piknik integracyjny w Goślicach

Wyjątkowy piknik, który ma na celu integrację dzieci niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników poprzez zabawę …