Pieniądze na kulturę

Pół miliona złotych dla Drobina i 452 tys. dla Brudzenia Dużego – to dotacje od samorządu województwa na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Drobin dotacje przeznaczy na reaktywację Domu Kultury, a Brudzeń Duży na budowę wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Siecieniu. W sumie do samorządów z Mazowsza powędrowało ponad 8 mln zł.

Burmistrz Drobina, Andrzej Samoraj i wójt Brudzenia Dużego, Andrzej Dwojnych umowy o dotacje podpisali w Warszawie z marszałkiem województwa Adamem Struzikiem. – Świetlice wiejskie oraz ośrodki kultury i sportu to miejsca ważne dla społeczności lokalnych. Właśnie w nich zarówno dorośli, jak i dzieci często spędzają wolny czas, uczestniczą w dodatkowych zajęciach, uczą się. Jednak, aby te obiekty w pełni spełniały swoje funkcje, muszą dysponować odpowiednimi warunkami. W budowie i przebudowie wielu tego typu budynków pomogą środki unijne – mówi marszałek Adam Struzik.
– To bardzo ważne wsparcie, z którego skorzystają przede wszystkim mieszkańcy. Chcemy, aby na obszarach wiejskich powstały miejsca przyjazne, w których mieszkańcy będą mogli się spotkać i zintegrować. Ma to też duże znaczenie dla dzieci i młodzieży z tych terenów. W nowych przestrzeniach mogą być prowadzone m.in. zajęcia edukacyjne i artystyczne – dodaje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.
Samorządowi Drobina dotacja pozwoli na reaktywowanie Domu Kultury. Ale, aby mógł powstać z budżetu miasta i gminy, trzeba wyasygnować kolejne pół miliona. Burmistrz Andrzej Samoraj mówi, że warto wydać takie pieniądze. – To ważna inwestycja dla naszej gminy i lokalnej społeczności. Powstanie miejsce, w którym będą mogły odbywać się wszystkie zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także wydarzenia kulturalne. Mamy sporo muzycznie utalentowanych dzieciaków i będą mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje umiejętności – mówi Andrzej Samoraj.
Burmistrz dodaje, że przed laty w Drobinie funkcjonował Dom Kultury. Ale jego działalność została wygaszona. Nowy DK powstanie w tym samym budynku, w którym działał poprzedni, czyli przy pl. św. Floriana. Dzisiaj próby ma tam orkiestra OSP Drobin, a część pomieszczeń była wykorzystywana np. do magazynowania żywności. Budynek jest jednak w kiepskim stanie technicznym i czeka go remont. Burmistrz Drobina zaznacza, że samorząd dysponuje już projektem technicznym i pozwoleniem na budowę. Remont będzie dość poważny, łącznie z wymianą dachu. W projekcie jest też budowa kotłowni na biomasę. Z tego pomysłu dumny jest Andrzej Samoraj, bo mówi, że Drobin staje się zieloną gminą.
Prace remontowe rozpoczną się w tym roku. Dom Kultury, łącznie z wyposażeniem ma być gotowy w przyszłym roku. – Chciałbym, abyśmy go uroczyście otworzyli podczas Dni Drobina w czerwcu przyszłego roku – mówi Andrzej Samoraj.
Po remoncie w Domu Kultury ma znaleźć się duża sala na ok. 200 osób. Będzie także scena. W planach jest też stworzenie kina. W Domu Kultury ma się znaleźć także miejsce na spotkania np. stowarzyszeń emerytów.
Z kolei w Brudzeniu Dużym właśnie organizowany jest przetarg na budowę w Siecieniu wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej. Gmina otrzymała na jej powstanie 452 tys. zł. Wójt Andrzej Dwojnych przewiduje, że ta inwestycja pochłonie ok. miliona, ale jak zaznacza, okaże się to dopiero po przetargu.
Andrzej Dwojnych dodaje, że świetlica w Siecieniu jest bardzo potrzebna lokalnej społeczności. – Na terenie gminy mamy świetlice, które funkcjonują w strażnicach jednostek OSP. Do tej pory nie było jednak takiego obiektu w Siecieniu. Teraz powstanie i będzie największą świetlicą w naszej gminie – mówi wójt.
Świetlica w Siecieniu ma być wielofunkcyjna. Oznacza to, że oprócz np. sali na ponad 100 osób, znajdą tu swoje miejsce także siecieńscy strażacy. W świetlicy powstaną garaże na strażacki sprzęt i wyposażenie. Andrzej Dwojnych dodaje, że w świetlicy znajdzie się też miejsce dla lokalnych stowarzyszeń.
W ramach konkursu samorządu województwa „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 500 tys. zł na miejscowość. Środki pochodzą z PROW 2014–2020.

(gsz)
fot. Ze zbiorów UMiG Drobin

Zobacz kolejny artykuł

Piknik integracyjny w Goślicach

Wyjątkowy piknik, który ma na celu integrację dzieci niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników poprzez zabawę …