Oczyszczalnia za 5 mln zł

Oczyszczalnia ścieków w Słupnie zostanie zmodernizowana. Inwestycja będzie kosztować ponad 4,8 mln zł.
Wójt gminy Marcin Zawadka właśnie podpisał umowę z konsorcjum trzech firm, które wygrało przetarg na modernizację oczyszczalni. Koszt prac zaproponowany w zwycięskiej ofercie przetargowej to ponad 4,8 mln zł. Modernizacja ma być gotowa do końca października, a wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji na swoje prace.
Modernizacja jest konieczna, bo oczyszczalnia ma już 23 lata. Co prawda obiekt był rozbudowywany i modernizowany w 2005 r. i w latach 2009–10, ale wymaga kolejnych prac. Średnio w ciągu doby oczyszczonych jest 1150 m sześc. ścieków. Oczyszczalnia ma jeszcze rezerwy, gdyż maksymalnie może przyjąć 1610 m sześc. Obecnie z sieci kanalizacyjnej korzysta ponad połowa mieszkańców gminy, obejmuje ona ponad 100 km w Słupnie, Cekanowie, Borowiczkach-Pieńkach, Wykowie, Liszynie oraz części Bielina.
Ale na terenie gminy nie brakuje też ścieków, które nie trafiają do sieci kanalizacyjnej, tylko są gromadzone w zbiornikach przydomowych i wywożone są do oczyszczalni ścieków. Dzisiaj jest ok. 700 bezodpływowych zbiorników oraz 30 przydomowych oczyszczalni ścieków.

(gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Samorządowe regaty w Nowym Duninowie

Jeśli mamy lipiec, to pora na tradycyjne regaty żeglarskie w Nowym Duninowie. To regaty samorządowe, …

400 studentów i wszyscy zdali

Mają konta na Facebooku, tańczą w kręgu, nie opuszczają zajęć, pomysłowością i energią nie raz …