Z myślą o seniorach

Zajęcia usprawniające z rehabilitantem, warsztaty kulinarne, porady lekarza geriatry, trening nordic walking, indywidualne wsparcie psychologiczne – to tylko część bezpłatnej oferty dla kilkudziesięciu seniorów z gminy Słupno. Nie zabraknie również zajęć o charakterze integracyjnym, połączonych z wyjazdami, obchodami Dnia Seniora, Wigilii czy Balu Karnawałowego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie realizuje projekt „Centrum Aktywizacji Seniorów”. Celem jest zwiększenie samodzielności i sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej osób starszych. Symboliczne, uroczyste otwarcie projektu odbyło się w świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim. Otwarcie Centrum połączone było z warsztatami kulinarnymi i degustacją przyrządzonych potraw.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia. Realizację zadań przewidziano do końca września przyszłego roku. W przedsięwzięciu weźmie udział 50 mieszkańców gminy. Zainteresowanie i potrzeby są dużo większe, więc wójt Marcin Zawadka zainicjował proces włączenia samorządu w realizację projektu i dofinansowania części działań ze środków własnych gminy.
W ramach projektu przewidziane jest utworzenie pierwszej w historii gminy wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Zakupiono już łóżka rehabilitacyjne, pionizator, schodołaz, rotory, koncentrator tlenu oraz wózki inwalidzkie.
– Wójt nigdy nie ukrywał, że jednym z jego celów jest szczególna troska o podniesienie jakości życia osób starszych. W związku z tym powstała koncepcja utworzenia na terenie gminy Centrum Aktywizacji Seniorów – obecnie dofinansowanego w ramach realizowanego projektu unijnego, które ma szansę stać się punktem spotkań i integracji osób starszych. Dzięki dotacji uzyskanej z projektu możemy pozwolić sobie na zatrudnienie specjalistów i realizację różnych form wsparcia – również tych związanych z integracją osób starszych – mówi Magdalena Szochner-Siemińska, dyrektor GOPS-u w Słupnie.
Projekt „Centrum Aktywizacji Seniorów” kosztować będzie ok. 750 tys. zł. Unijne dofinansowanie to prawie 700 tys. zł.

(gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Galeria Szkół w Małej Wsi

Koniec roku szkolnego zbliża się nieuchronnie. Już tylko niecałe trzy miesiące dzielą uczniów klas ósmych …