Miliony na drogi dojazdowe

Ponad 31,7 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych w subregionie płockim. Wszystko dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. Zarząd województwa mazowieckiego zadecydował o przyznaniu ponad 3 mln zł na realizację 32 inwestycji. Wsparcie finansowe trafi do 28 gmin i powiatów z północnego Mazowsza.
Umowy na dofinansowanie podpisali marszałek Adam Struzik oraz przedstawiciele gmin i powiatów z subregionu płockiego. – Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych to bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców terenów wiejskich. Przede wszystkim dla rolników, którzy będą mieli łatwiejszy dojazd do swoich pól i gospodarstw rolnych, ale także dla wszystkich mieszkańców terenów, które zostały objęte dofinansowaniem. Inwestycje drogowe są zawsze bardzo kosztowne, cieszę się więc, że po raz kolejny możemy wspomóc samorządy lokalne w ich realizacji – mówi marszałek Adam Struzik.
Na ogłoszony w ubiegłym roku przez urząd marszałkowski nabór wpłynęło 478 wniosków. Do dofinansowania wybrano w sumie 312 zadań. Na ich realizację zarząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 30,1 mln zł.
W subregionie płockim dofinansowanie trafi w sumie do 28 gmin i powiatów, które zrealizują 32 zadania drogowe. Otrzymają one łącznie ponad 3 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza. Dzięki tym środkom wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie ponad 31,7 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Dofinansowane projekty to:
· powiat gostyniński – modernizacja drogi powiatowej Czermno – Stary Barcik (0,729 km) – 165 tys. zł dofinansowania;
· gmina Pacyna (pow. gostyniński) – przebudowa drogi gminnej obręb Przylaski (0,697 km) – 100 tys. zł;
· miasto i gmina Sanniki (pow. gostyniński) – budowa drogi gminnej we wsi Brzezia – Etap II (0,262 km) – 100 tys. zł;
· gmina Szczawin Kościelny (pow. gostyniński) – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzew i Lubieniek (0,970 km) – 92 tys. zł;
· powiat płocki – modernizacja drogi powiatowej Brudzeń Duży – gr. woj. (0,688 km) – 165 tys. zł;
· gmina Bielsk (pow. płocki) – przebudowa drogi w miejscowości Dziedzice – etap I (1 km) – 100 tys. zł;
· gmina Bodzanów (pow. płocki) – przebudowa drogi w miejscowości Stanowo (1,791 km) – 100 tys. zł;
· gmina Brudzeń Duży (pow. płocki) – rozbudowa drogi w miejscowości Turza Mała (1,138 km) – 100 tys. zł;
· gmina Bulkowo (pow. płocki) – przebudowa drogi w miejscowości Golanki (1,256 km) – 100 tys. zł;
· miasto i gmina Drobin (pow. płocki) – przebudowa drogi Wrogocin – Rogotwórsk (1,084 km) – 100 tys. zł;
· miasto i gmina Gąbin (pow. płocki) – przebudowa drogi Kępina – Plebanka (0,700 km) – 100 tys. zł;
· gmina Łąck (pow. płocki) – przebudowa drogi w miejscowości Wola Łącka (0,635 km) – 99 tys. zł;
· gmina Mała Wieś (pow. płocki) – budowa drogi Orszymowo – Lasocin (1,320 km) – 100 tys. zł;
· gmina Nowy Duninów (pow. płocki) – budowa ul. Parcelowej – etap I (0,250 km) – 100 tys. zł;
· gmina Radzanowo (pow. płocki) – przebudowa drogi w Łoniewie (0,517 km) – 94 tys. zł;
· gmina Radzanowo (pow. płocki) – przebudowa drogi w Kosinie (1,115 km) – 21 tys. zł;
· gmina Słubice (pow. płocki) – rozbudowa drogi relacji Łaziska droga powiatowa Słubice – Grabowiec – Słubice (0,980 km) – 100 tys. zł;
· gmina Słupno (pow. płocki) – budowa drogi w miejscowości Wykowo (1,351 km) – 115 tys. zł;
· gmina Stara Biała (pow. płocki) – budowa drogi w miejscowości Srebrna (0,593 km) – 100 tys. zł;
· gmina Staroźreby (pow. płocki) – modernizacja drogi relacji Worowice Wyroby – Bromierzyk Nowy – Bromierzyk Wieś (3,605 km) – 100 tys. zł;
· miasto i gmina Wyszogród (pow. płocki) – modernizacja drogi w miejscowości Słomin – I etap (1,718 km) – 88 tys. zł;
· miasto i gmina Wyszogród (pow. płocki) – modernizacja drogi w miejscowości Rakowo (0,815 km) – 36 tys. zł;
· powiat sierpecki – przebudowa drogi powiatowej Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Rościszewo (1,5 km) – 165 tys. zł;
· gmina Gozdowo (pow. sierpecki) – przebudowa drogi w miejscowości Kolczyn (etap I) (0,810 km) – 85 tys. zł;
· gmina Gozdowo (pow. sierpecki) – przebudowa drogi Bronoszewice – Kuskowo – Białuty (etap I) (0,655 km) – 15 tys. zł;
· gmina Mochowo (pow. sierpecki) – przebudowa drogi w miejscowości Malanowo Stare (0,955 km) – 100 tys. zł;
· gmina Rościszewo (pow. sierpecki) – przebudowa drogi relacji Polik – Kownatka (1 km) – 100 tys. zł;
· gmina Sierpc – Modernizacja drogi gminnej nr 370536W Warzyn – Skóry – Dziembakowo w miejscowości Dziembakowo gmina Sierpc powiat sierpecki (0,467 km) – 52 tys. zł;
· gmina Sierpc – modernizacja drogi w miejscowości Kręćkowo (0,428 km) – 34 tys. zł;
· miasto Sierpc – przebudowa ul. Miłobędzkiej (0,708 km) – 100 tys. zł;
· gmina Szczutowo (pow. sierpecki) – przebudowa drogi Grabal – Cisse (0,980 km) – 100 tys. zł;
· gmina Zawidz (pow. sierpecki) – modernizacja drogi na odcinku wsi Kosmaczewo (1 km) – 100 tys. zł.

Opr. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Rodzinnie w Maszewie Dużym

Mnóstwo atrakcji, dobrej zabawy i muzycznych doznań – tego wszystkiego było pod dostatkiem podczas wielkiego …