Mieszkańcy gminy Radzanowo chcą więcej kursów autobusowych

Mieszkańcy gminy Radzanowo skarżą się na niewłaściwe, ich zdaniem, godziny odjazdów autobusów łączących gminę z Płockiem. Wójt Sylwester Ziemkiewicz tłumaczy, że dla samorządu priorytetem są dojazdy mieszkańców gminy do szkoły i pracy, a następnie powrót do domu. Już teraz wiadomo, że od września gmina będzie musiała zwiększyć nakłady na dopłaty do komunikacji publicznej, ponieważ wzrośnie liczba pasażerów – ostatnie klasy gimnazjum i szkoły podstawowe ukończy około 120 uczniów, którzy będą musieli dojechać do szkół średnich w Płocku. Rozwiązaniem problemu mogą być kursy komercyjne realizowane przez prywatnych przewoźników.
Obecnie do gminy Radzanowo dojeżdżają cztery linie autobusowe. Trzy z nich o numerach 24, 120 i 121 to linie Komunikacji Miejskiej – spółki komunikacyjnej, której właścicielem jest płocki samorząd. Czwarta to prywatna linia P4. Ponieważ kursy są głównie rano i popołudniami oraz wieczorami część mieszkańców uważa, że to zbyt mało. Zwracają też uwagę, że część autobusów jedzie w bardzo krótkich odstępach czasu. – Dopłacamy do kursów cyklicznych, które zapewniają mieszkańcom dojazd do pracy i szkoły, a następnie powrót do domu. To dla nas priorytet. Z przejazdów korzysta wiele osób, więc trzeba było zapewnić odjazdy autobusów w tak krótkich odstępach czasu, a i tak autobusy są przeładowane – tłumaczy Wójt gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz.
Wójt zwraca uwagę, że od września problem przepełnionych autobusów nasili się.

Jacek Danieluk
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Galeria Szkół w Małej Wsi

Koniec roku szkolnego zbliża się nieuchronnie. Już tylko niecałe trzy miesiące dzielą uczniów klas ósmych …