Medale za obronność

Sześcioro mieszkańców gminy Słubice zostało uhonorowanych odznaczeniem wojskowym – srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.
Medal został ustanowiony przez Sejm w 1966 r. Nadaje się go osobom, które wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych; posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego; swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju.
Medal posiada trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Srebrny medal nadawany jest rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.
Odznaczenia dla mieszkańców gminy Słubice zostały nadane przez Ministra Obrony Narodowej. W Urzędzie Gminy wręczyli je Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku ppłk Piotr Staniszewski, wójt Słubic Jacek Kozłowski i przewodniczący Rady Gminy Sławomir Januszewski. Medale otrzymali Teresa Figaszewska, Barbara Perka, Zofia Rzepecka, Stefania Zwierzchowska oraz Zofia i Henryk Robak.

(gsz)
fot. Ze zbiorów UG Słubice

Zobacz kolejny artykuł

Kto doi krowy? Roboty!

Rolnictwo to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina gospodarki. Jednak wielu z nas nie ma pojęcia …